Xerencia Municipal de Urbanismo

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal

"Revisión do Plan xeral de ordenación municipal de Vigo, versión para aprobación inicial", datado en xullo do 2021. Publicado no Faro de Vigo o 11 de outubro de 2021 e no Diario Oficial de Galicia o 15 de outubro de 2021.

Este documento foi aprobado polo Pleno do Concello o 26 de agosto de 2021. O trámite de información pública e o prazo para presentar alegacións iniciarase o 13 de outubro de 2021 e terá un prazo de tres meses a partir da publicación da aprobación inicial polo Pleno do Concello no Diario Oficial de Galicia.

Rematado o prazo de información pública, incorporaranse ao expediente de suxestións ao plan xeral (15420/411) todos os escritos de alegacións/suxestións que se presenten e que non figuren incorporados na certificación de secretaría de data 25/04/2022

Certificado Aprobación Inicial Pleno

  • Acceso á documentación en versión navegable que permite a descarga desagregada de toda a documentación en formato .pdf
  • Visor Web para o acceso e descarga da documentación gráfica da revisión, con métodos de busca de parcelas por referencia catastral ou enderezo.
  • Acceso á Documentación en formato .zip
  • Se está a usar o navegador Chrome para descargar a documentación deberá seleccionar a opción "Guardar enlace como... " que aparecerá ao pulsar o botón dereito do rato sobre as anteriores ligazóns 

Documentación Previa

O 22.09.2020, o órgano ambiental emitiu o Documento de alcance do estudo ambiental estratéxico, de acordo co artigo 60 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Neste enlace poderá descargar a documentación do Documento Inicial Estratéxico e o Borrador da revisión do PXOM posta a disposición do órgano ambiental con data 28.05.2020.

Documentación

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100