Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal

"Revisión do Plan xeral de ordenación municipal de Vigo, versión para aprobación inicial", datado en xullo do 2021.  Pendente de Publicación 

Este documento foi aprobado polo Pleno do Concello o 26 de agosto de 2021 . O trámite de información publica  e o prazo para presentar alegacións iniciarase tras o anuncio da aprobación inicial polo Pleno do Concello no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia e terá un prazo de tres meses.

Certificado Aprobación Inicial Pleno

Documentación

Resumen executivo

Se está a usar o navegador Chrome para descargar a documentación deberá seleccionar a opción "Guardar enlace como... " que aparecerá ao pulsar o botón dereito do rato sobre as anteriores ligazóns.

O 22.09.2020, o órgano ambiental emitiu o Documento de alcance do estudo ambiental estratéxico, de acordo co artigo 60 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Neste enlace poderá descargar a documentación do Documento Inicial Estratéxico e o Borrador da revisión do PXOM posta a disposición do órgano ambiental con data 28.05.2020.

Documentación