Información económica

Conta Xeral: Concello de Vigo

 

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 29 de abril de 2021. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 11 de maio de 2021. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 30 de xuño de 2021. Enviada ao Tribunal de Contas en data 16/09/2021, número rexistro 2021-E-RC-1359, vostede poderá ver a publicación da conta na Plataforma de Rendición de Contas

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100