Xerencia Municipal de Urbanismo

Concurso Praza Igrexa

O Xurado  declarou  como gañadora do Concurso de Anteproxectos, para a Reforma do ámbito da Praza da Igrexa (Casco Vello), entre as 17 propostas participantes, a presentada baixo o lema “MUTANTE”, sendo o seu autor o arquitecto Javier Couto Granja.

Os tres premios outorgados quedan da seguinte forma:

 • Segundo Premio 
 • Terceiro Premio (orden de presentación) 
  • Lema: "Piedra, Cristal, Madera"
  •  Autor: María Gloria Ochoa Fernández
  • Paneis
   Panel 1 Panel 2 Panel 3
  • Lema: "Follas Novas"
  • Autor: Syra Abella Bule e Joaquín Mosquera Casares
  • Paneis
   Panel 1 Panel 2 Panel 3
  • Premio:  5.000,00 € (repartido ó 50%)

Xurado

 • Presidenta:
  • María José Caride Estévez, Vicepresidenta da XMU.
 • Vogais:
  • Alberto Escariz Couso, Interventor da XMU.
  • Carlos Hernandez Figueruelo, Xerente de Urbanismo.
  • Concepción Cameselle Solá, arquitecta Xefa de Barrios Históricos.
  • José Luis Pereiro Alonso, arquitecto.
  • José Manuel Búa Gil, arquitecto da XMU.
  • María Luisa Sobrino Del Río, arquitecta Xefa da Área técnica da XMU.
  • María Teresa Fernández Iglesias, arquitecta da Dirección Xeral de Patrimonio Cultura.l
  • María González Ferro, arquitecta designada polo COAG.
  • Manuel Martínez Carazo, arquitecto designado polo COAG.
  • Carlos Quintáns Eiras, arquitecto designado polos concursantes.
 • Secretario:
  • Juan González Ramírez, Xefe dos Servizos Centrais da XMU.

Comisión Técnica

 • Carlos Hernandez Figueruelo, Xerente de Urbanismo.
 • Concepción Cameselle Solá, arquitecta Xefa de Barrios Históricos.
 • José Luis Pereiro Alonso, arquitecto.
 • José Manuel Búa Gil, arquitecto da XMU.
 • María Luisa Sobrino Del Río, arquitecta Xefa da Área técnica da XMU.
 • María Teresa Fernández Iglesias, arquitecta da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
 • María González Ferro, arquitecta designada polo COAG.
 • Manuel Martínez Carazo, arquitecto designado polo COAG.
 • Carlos Quintáns Eiras, arquitecto designado polos concursantes.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100