Información económica

Tramitación

 

    Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 9 de febreiro de 2021, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 31 de marzo de 2021.

    Perímetro de consolidación: Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e contas abreviadas das Fundacións MARCO e FAIMEVI.

    As contas abreviadas das fundacións Marco e Faimevi, figuran no informe emitido pola intervención para a avaliación da estabilidade e regra de gasto.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100