Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

2012

 1. A rede fluvial do Concello de Vigo
 2. As concas fluviais da Serra do Galiñeiro
 3. Sistemas Dunares
 4. Observación nocturna
 5. Ecosistemas de montaña
 6. Voluntariado Camiño a Camiño
 7. Hortas urbanas de Vigo
 8. Cursos de formación
 9. Club de amigos e amigas de Vigozoo

A rede fluvial do Concello de Vigo

Un dos xeitos de comprender Vigo é a través da súa rede fluvial, que atravesa o termo municipal de este a oeste (río Lagares) ou de sur a norte (afluentes do Lagares ou diversos regos que desembocan no mar). Tamén é un xeito moi interesante de coñecer as parroquias e a lóxica urbana-periurbana, cunha observación sobre o terreo de como a intervención humana modifica o ecosistema. Vaise ter ocasión de abordar o ciclo da auga e como cada cidadán podemos contribuír a un bo uso da auga. 

 • Río Lagares I: curso alto (17 febreiro)
 • Río Lagares II: curso baixo (24 febreiro)
 • Afluentes do Lagares I: Río Eifonso (3 marzo)
 • Afluentes do Lagares II: Río Barxa (10 marzo)
 • Rego do Bao (17 marzo)
 • Río Zamáns ou Amial (24 marzo)
  • Saída: 9:30 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 9:00
  • Retorno (estimado): 14:00 na Praza do Rei.
  • Grupo de ata 300 persoas
  • Desprazamento:  autobús urbano. Gratuíto.
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00

As concas fluviais da Serra do Galiñeiro

Nesta serie de percorridos preténdese coñecer o entorno da Serra do Galiñeiro a través das concas fluviais. Para este fin escolleuse o río Miñor, que como continuación do río Zamáns desemboca na Ramallosa, e o río Louro, que percorre a cara este e atravesa as Gándaras de Budiño (xa visitadas na tempada pasada) para desembocar no río Miño.

 • Río Miñor I (7 abril)
 • Río Miñor II (ata esteiro de Ramallosa) (14 abril)
 • Río Louro I (21 abril)
 • Río Louro II (ata desembocadura do río Miño) (28 abril)
  • Saída: 9:30 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 9:00
  • Retorno (estimado): 15:00 na Praza do Rei.
  • Grupo de ata 300 persoas
  • Desprazamento:autobús discrecional con cargo aos participantes. Achega de 3 euros incluído menores de 14 anos..
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00
  • Lugar de pago: unha vez inscritos no 010, no autobús

Sistemas dunares

Un dos ecosistemas máis singular e máis fráxil son as dunas. En Vigo o coñecemos ben e por tal motivo merece a peña abordar esta temática medioambiental realizando un repaso dos casos ubicados no concello, incluído Cíes, así como algúns dos máis coñecidos en Cangas e en Corrubedo.

 • Sistema dunar de Vigo (5 maio)
  • Saída: 9:30 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 9:00
  • Retorno (estimado): 14:00 na Praza do Rei.
  • Grupo de ata 300 persoas
  • Desprazamento: autobús urbano. Gratuíto.
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00
 • Sistema dunar de Cíes** (12 maio)
  • Saída: 10:00 dende Estación Marítima. Convocatoria: 9:30
  • Retorno (estimado): 20:00 na Estación Marítima
  • Grupo de ata 400 persoas
  • Desprazamento: barco con cargo aos participantes. Achega de 6 euros, incluído menores de 12 anos..
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00
  • Lugar de pago: unha vez inscritos no 010, no barco
 • Sistema dunar de Cangas** (19 maio)
 • Sistema dunar de Corrubedo (26 maio)
  • Saída: 9:30 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 9:00
  • Retorno (estimado): 20:00 na Praza do Rei.
  • Grupo de ata 300 persoas
  • Desprazamento:autobús discrecional con cargo aos participantes. Achega de 6 euros, incluído menores de 14 anos..
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00
  • Lugar de pago: unha vez inscritos no 010, no autobús

Observación nocturna

Os percorridos nocturnos proporcionan unha perspectiva distinta do entorno, permitindo centrarse en aspectos medioambientais que durante o día pasan desapercibidos e, por suposto, gozando da observación celeste. Aproveitarase para refrescar os coñecementos obtidos nas charlas recibidas en Vigozoo ao respecto e aos novos participantes achegarase a estes contidos.

 • Monte Galiñeiro (sábado 1 xuño)
 • Mareal Canido e Alcabre (sábado 8 xuño)
  • Saída: 21:00 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 20:30
  • Retorno (estimado): 01:00 na Praza do Rei.
  • Grupo de ata 300 persoas
  • Desprazamento:  autobús urbano. Gratuíto.
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00

Ecosistemas de montaña

Os percorridos de montaña proporcionan a oportunidade de contemplar ecosistemas naturais en estado puro. Na primavera estes ecosistemas maniféstanse exhuberantes e resulta particularmente agradable a súa observación. No caso particular de Ancares, ademáis, vai poderse contrastar a experiencia primvareral coa vivida no outono pasado. No caso da travesía Aloia-Galiñeiro, poderomos disfroitar dunha das zonas de especial conservación máis queridas dos camiñantes de Vigo e bisbarra.

 • Ancares na primavera I (1-2 xuño)
 • Ancares na primavera II (8-9 xuño)
 • Ancares na primavera III (15-16 xuño)*
  • Saída: sábado, 8:15 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 8:00
  • Retorno (estimado): domingo, 20:00 na Praza do Rei.
  • Grupo de ata 70 persoas. Ancares I e II só persoas maiores. *Ancares III unidades familiares con fillos entre 6 e 14 anos.
  • Desprazamento, estadía e manutención (agás xantar do sábado) a cargo dos participantes. Achega de 65 euros.
  • Inscrición: 010, na semana antes da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00
  • Lugar de pago e de cobertura dunha ficha específica: na Casa da Xuventude (López Mora 31, de 10-14 e 17-20) ata o xoves previo á ruta. No caso de non efectuar o pago nese prazo, perderase a praza e chamarase á lista de agarda.
  • Máis información: No momento de cobertura da ficha entregarase información adicional sobre o programa da actividade e o equipamento necesario.
 • Aloia - Galiñeiro (16 xuño)
  • Saída: 9:30 dende a Praza do Rei. Convocatoria: 9:00
  • Retorno (estimado): 20:00 na Praza do Rei.
  • Grupo de ata 300 persoas
  • Desprazamento:autobús discrecional con cargo aos participantes. Achega de 3 euros, incluído menores de 14 anos..
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00
  • Lugar de pago: unha vez inscritos no 010, no autobús

Voluntariado Camiño a Camiño

A participación nos programas de educación medioambiental complétanse coa posibilidade que teñen todos os veciños e veciñas de Vigo de colaborar nas políticas medioambientais desenvoltas dende o Concello e Vigo. 

Este programa iniciado na primavera de 2012 está atendendo nestes momentos diversos frentes: conservación do río Lagares, A Bouza e os Areais, conservación nas Illas Cíes e actuacións nos programas de voluntariado de Vigozoo. 

Para poder participar no Voluntariado de Camiño a Camiño é preciso realizar o Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental (ver apartado cursos).

As persoas voluntarias que xa participan en actuacións de voluntariado xa coñecen a dinámica de convocatoria (habitualmente vía correo electrónico e blog). Os novos parcipantes, que teñen que ter asinado o acordo de voluntariado do Concello de Vigo, pódense inscribir en accións tanto nos propios cursos como na Casa da Xuventude.

Máis información sobre os requisitos para participar e as actividades abertas en todo momento pódense consultar na solapa "Voluntariado CaC" de caminoacaminovigo.blogspot.com.

Hortas urbanas de Vigo

 • Horta-escola de Fontáns: Martes 10-13h, mércores 16-19h e sábados 10-13h (febreiro - xuño).
 • Horta-escola de Pedro Alvarado:Mércores 10-13h, xoves 16-19h e sábados 16-19h (14 marzo - xuño).
 • Horta-escola de Navia: Martes 16-19h, xoves 10-13h e sábados 10-13h (condicionada a execución do proxecto - xuño).
 • Horta-escola de Camelias: Martes 16-19h.
 • Hortas-escola en Casa da Xuventude e en Vigozoo: Horario asignado a cursos.

Requisitos para participar nas hortas-escola: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude. Gratuíto.

Máis información sobre hortas na solapa "Hortas urbanas de Vigo" de caminoacaminovigo.blogspot.com.

Cursos de formación

Cursos de iniciación ao voluntariado medioambiental

De cara a realización de labores de voluntariado medioambiental nas Illas Cies, no río Lagares e demais actuación é preciso contar co curso de iniciación ao voluntariado medioambiental.

Ábrense catro accións para o 1º semestre de 2013. Traballaranse contidos básicos sobre o voluntariado (dereitos e deberes, normativa, etc) e sobre voluntariado medioambiental de Camiño a Camiño.

 • 2 marzo (sábado)
 • 9 marzo (sábado)
 • 18 maio (sábado)
 • 25 maio (sábado)
  • Horario: 10:00 -14:00
  • Lugar: Vigozoo.
  • Destinatarios: maiores de idade.
  • Grupo: ata 90 persoas 
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00    

Cursos específico de voluntariado en Vigozoo

Entre o voluntariado de Camiño a Camiño, convócanse prazas para a realización de labouras de apoio no departamento de educación de Vigozo (acollida a visitas organizadas, colaboración nas visitas dos colexios, apoio na conservación da horta-escola, etc) e no departamento de conservación (con participación en actuacións de investigación e conservación e de benestar animal)

 • 13 abril (sábado)
  • Horario: 10:00 -14:00
  • Lugar: Vigozoo.
  • Destinatarios: maiores de idade.
  • Grupo: ata 40 persoas que teñan feito previamente o curso de iniciación ao voluntariado medioambiental.
  • Inscrición: 010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00

Cursos básico de hortas urbanas

Unha demanda percibida por parte da Concellería de Medio Ambiente é o fomento das hortas urbanas. Para desenvolver esta iniciativa cómpre dispór duns conceptos básicos que se subministran neste curso e, logo, por suposto polos en práctica tanto en recintos particulares como en recintos municipais que se habiliten ao efecto.

 • 2 marzo (sábado)
 • 9 marzo (sábado)
 • 16 marzo (sábado)
 • 23 marzo (sábado)
  • Horario: 10:00 -14:00
  • Lugar: Vigozoo.
  • Destinatarios: maiores de idade.
  • Grupo: ata 50 persoas 
  • Inscrición:  010, na semana da actividade: de luns a xoves, de 8:00 a 20:00
  • Achega: 5 euros, a pagar no momento de entrada en Vigozoo.
  • Nota: a realización deste curso habilita para participar nas hortas-escola

Club de amigos e amigas de Vigozoo

As actividades de educación medioambiental para público infantil entre 6 e 12 anos articúlanse arredor do progama "Club de amigos e amigas de Vigozoo". 

A programación está prevista para que se desenvolva todos os sábados de 16:30 a 19:30 no período 2-23 marzo e 6 abril-25 maio. Ademáis están previstas actividades de mañán nos períodos vacacionais de entroido (11-13 febreiro) e de semana santa (25-27 marzo).

Máis información sobre os requisitos para participar e as actividades abertas en todo momento pódense consultar en www.vigozoo.com e no blog clubamigosvigozoo.blogspot.com.es

2012

Últimas noticias municipais