Cultura

Padroado da Fundación Penzol

O padroado que goberna actualmente a Fundación Penzol está integrado polos seguintes membros:

 • Presidente: Manuel Puga Pereira
 • Vicepresidente 1º: Antón Vidal Andión
 • Vicepresidenta 2ª: María Dolores Cabrera Iglesias
 • Secretaria: María Dolores Villanueva Gesteira
 • Director da Fundación: Xosé Manuel Soutullo España

Vogais:

 1. Marcelino Agís Villaverde
 2. Xoán Bernárdez Vilar
 3. Xosé Manuel Dasilva Fernández
 4. Xosé Francisco Domínguez Martínez
 5. Silvestre Gómez Xurxo
 6. Pedro López Gómez
 7. Xavier Martínez Cobas
 8. Manuel Meijide Vecino
 9. Henrique Monteagudo Romero
 10. Xulián Parga Rodríguez
 11. María del Carmen Pérez Pais
 12.  Xulio Souto Jiménez
 13.  Inmaculada Valeije Álvarez
 14. Concello de Vigo (representado por Abel Caballero Álvarez)
 15. Consello da Cultura Galega (representado por Rosario Álvarez Blanco)
 16. Real Academia Galega (representada por Xesús Alonso Montero)

Documentación

 

 

 

Gabinete Ramón Piñeiro

Reunión Padroado 1965

Padroado 08/06/2011

Padroado 15/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100