Escudo Concello de Vigo

Cultura

Padroado da Fundación Penzol

O padroado que goberna actualmente a Fundación Penzol está integrado polos seguintes membros:

 • Presidente: Manuel Puga Pereira.
 • Vicepresidente 1º: Antón Vidal Andión.
 • Vicepresidente 2º: Xulio Souto Jiménez.
 • Secretaria: Inmaculada Valeije Álvare.
 • Director da Fundación: Francisco Domínguez Martínez.

Vogais:

  1. Xerardo Fernández Albor (Vitalicio)
  2. Xoán Bernárdez Vilar
  3. María Dolores Cabrera Iglesias
  4. Francisco Díaz-Fierros Viqueira
  5. Silvestre Gomez Xurxo
  6. Pedro López Gómez
  7. Xavier Martínez Cobas
  8. Manuel Meijide Vecino
  9. Henrique Monteagudo Romero
  10. María del Carmen Pérez Pais
  11. Xulián Parga Rodríguez
  12. María Dolores Villanueva Gesteira
  13. Concello de Vigo (Representado por Abel Caballero Álvarez)
  14. Consello da Cultura Galega (Representado por Rosario Alvarez Blanco)
  15. Real Academia Galega (Representada por Xosé Luis Franco Grande)
  16. Xosé Manuel Dasilva Fernández
  17. Marcelino Agís Villaverde
  18. Xosé Manuel Soutullo España

  Documentación

   

   

   

   

   

   

  Gabinete Ramón Piñeiro
  Reunión Padroado 1965
  Padroado 08/06/2011
  Padroado 15/12/2016