Escudo Concello de Vigo

Cultura

Padroado da Fundación Penzol

O padroado que goberna actualmente a Fundación Penzol está integrado polos seguintes membros:

 • Presidente: Manuel Puga Pereira.
 • Vicepresidente 1º: Antón Vidal Andión.
 • Vicepresidente 2º: Xulio Souto Jiménez.
 • Secretaria: Inmaculada Valeije Álvare.
 • Director da Fundación: Francisco Domínguez Martínez.

Vogais:

   1. Xoán Bernárdez Vilar
   2. María Dolores Cabrera Iglesias
   3. Francisco Díaz-Fierros Viqueira
   4. Silvestre Gomez Xurxo
   5. Pedro López Gómez
   6. Xavier Martínez Cobas
   7. Manuel Meijide Vecino
   8. Henrique Monteagudo Romero
   9. María del Carmen Pérez Pais
   10. Xulián Parga Rodríguez
   11. María Dolores Villanueva Gesteira
   12. Concello de Vigo (Representado por Abel Caballero Álvarez)
   13. Consello da Cultura Galega (Representado por Rosario Alvarez Blanco)
   14. Real Academia Galega
   15. Xosé Manuel Dasilva Fernández
   16. Marcelino Agís Villaverde
   17. Xosé Manuel Soutullo España

    Documentación

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gabinete Ramón Piñeiro
    Reunión Padroado 1965
    Padroado 08/06/2011
    Padroado 15/12/2016