Cultura

Arquivo

  • Enderezo: Casa Galega da Cultura. Praza da Princesa, 2. 36202.Vigo
  • Teléfono: 986 22 64 59 – Fax 986226459
  • Horario: Luns a venres de 9 a 14 horas.
  • Condicións de accesibilidade: Accesible a discapacitados.

AVISO

Reapertura dos servizos presenciais das bibliotecas-arquivos da Fundación Penzol E F. Fernández del Riego.
Prégase ao público que siga as normas e medidas de seguridade ante o COVID-19.
Moitas grazas pola súa colaboración.

 

Acceso aos fondos dos Arquivos Penzol e Francisco Fernández del Riego

Os fondos do arquivo están integrados por documentos soltos ou formando lotes que saían á venda. Tamén por doazóns ou legados de persoeiros ligados ao sentir galaico. Todos de procedencias diversas, aínda que referentes a Galicia.

O volume aproximado é de 150 metros lineais, con datas dende 1135 ata a actualidade. Divídense en fondos públicos, fondos privados e fondos especiais.

Fondos públicos: Comprenden documentos notariais, fondos xudiciais e da administración. Documentos diversos que reflicten a actividade de escribáns, da Real Audiencia de Galicia, Capitanía Xeral, Real Intendencia, etc...

Fondos privados: Eclesiásticos de mosteiros, dióceses, parroquias e fundacións; familiares pertencentes a nobreza e fidalguía galegas (Arias Teixeiro, Brión, Marquesado de Vilagarcía,...); unipersoais (Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Ramón Piñeiro,...); de asociacións e económicos.

Fondos especiais: principalmente coleccións documentais; executorias de fidalguía, pergameos e documentos soltos.

Ademais destes fondos documentais, na Casa Galega dá Cultura está depositado o Arquivo de Francisco Fernández del Riego, doado ao Pobo de Vigo. Este arquivo contén importantes documentos relacionados co galeguismo dous tempos da República e dá posguerra que se complementan cos fondos persoais de protagonistas do galeguismo que custodia a Fundación.

Ambos os dous arquivos figuran na base de datos e pódense consultar conxuntamente premendo non enlace de acceso.

Ver máis

Album de autocaricaturas
Doazón do rei Alfonso VII ao Mosteiro de San Xoán de Caveiro
Manuscrito autógrafo novela 1930-Editorial Nós
Gravado Osterberg. Emarbo de SS.AA.RR en Marín

 

Arredor de sí.R. Otero Pedrayo

    Caderno A / Castelao.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100