Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Vivenda protexida

Información sobre a forma de acceso, requisitos, axudas e subvencións para aquelas persoas que queiran optar a unha vivenda protexida.

Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida de Galicia (R.U.D.V.G)

O R.U.D.V.G é un rexistro público que engloba a todas aquelas persoas ou unidades familiares ou convivenciais que estean interesadas en acceder a vivendas protexidas.

A inscrición neste rexistro e o primeiro paso que debemos dar para solicitar vivenda protexida.

Resolucións e adxudicacións consulte a información sobre: apertura de prazos, resolucións, adxudicacións, e demais cuestións relativas aos sorteos de vivenda protexida do rexistro de demandantes.

Fichas informativas da Oficina Municipal de Vivenda e Solo:

Documentos relacionados: