Escudo Concello de Vigo

Servizos Cidadanía

Servizos Sociais

Benestar Social

 • Enderezo: Praza do Rei, 1 (planta baixa).
 • Teléfono: 986 810 129
 • Fax: 986 810 153
 • e-mail: ofi.bensocial@vigo.org
 • Horario: de 9:00 a 13:00 horas.

Os Servizos Sociais Municipais son o instrumento máis eficaz para garantir a atención das necesidades sociais de toda a poboación da cidade e previr a desigualdade dos cidadáns e das cidadás. A través deles favorecemos a participación e o libre desenvolvemento das persoas, dos grupos da sociedade e o fomento do desenvolvemento comunitario.

CENTRO MUNICIPAL DE SERVIZOS SOCIAIS

O Centro Municipal de Servizos Sociais (CMSS), é un órgano central integrado por recursos humáns, técnicos, financeiros e materiais, onde se xestionan e coordinan os diferentes programas que se levan a cabo nas Unidades de Traballo Social (UTS).

UNIDADES DE TRABALLO SOCIAL (UTS)

Para a prestación dos servizos sociais de forma descentralizada no Concello, creáronse as UTS ou Unidades de Traballo Social por zonas. Son a "porta de entrada" ao Sistema de Servizos Sociais. Ofrecen un Servizo de Información público, para toda a poboación, desde onde se facilita de forma profesional e confidencial, información sobre os servizos sociais, recursos e prestacións a disposición das cidadás e cidadáns, así como os dereitos que teñen tanto a nivel individual como grupal.

Nelas valóranse as necesidades expostas, orientase aos recursos máis axeitados, intervindo profesionalmente cando as persoas así o demandan, cara a garantir unha atención persoal e social de calidade.

Concretamente ofrécese:

 • Información , valoración, diagnóstico e orientación á poboación no que respecta aos seus dereitos, recursos e intervencións sociais que lles poidan corresponder.
 • Proporcionase o Servizo de Axuda no Fogar, aloxamento alternativo, prestacións económicas e de emerxencia social
 • Realizanse actuacións preventivas das situacións de risco e necesidade social do conxunto da poboación , intervindo para acadar a integracion social.

Onde estamos:

As Unidades de Traballo Social están distribuidas en distintas zonas do Concello. Cada cidadán ten que dirixirse á que lle corresponda segundo o seu enderezo.

Pode consultar a Unidade de Traballo Social (UTS) que lle corresponde no Rueiro (pdf).

UNIDADES DE TRABALLO SOCIAL

UTS Lavadores

 • Enderezo: Avenida E. Martínez Garrido nº 21, interior.
 • Teléfono: 986 280 301
 • Fax: 986 274 772
 • e-mail: ofi.lavadores@vigo.org

UTS Teis

 • Enderezo: Rúa Doutor Corbal nº 21, baixo.
 • Teléfono: 986 273 606
 • Fax: 986 251 599
 • e-mail: ofi.teis@vigo.org

UTS Coia

 • Enderezo: Rúa Quintela nº 31, baixo.
 • Teléfono: 986 298 118
 • Fax: 986 244 672
 • e-mail: ofi.coia@vigo.org

UTS Rivera Atienza

 • Enderezo: Avenida E. Martínez Garrido nº 21, interior.
 • Teléfono: 986 280 301
 • Fax: 986 274 772
 • e-mail: ofi.rivera@vigo.org

UTS Casco Vello

 • Enderezo: Praza da Princesa nº 7, baixo.
 • Teléfono: 986 438 492
 • Fax: 986 433 194
 • e-mail: ofi.cascovello@vigo.org

UTS Centro

 • Enderezo: Praza da Princesa nº 7, baixo.
 • Teléfono: 986 438 492
 • Fax: 986 433 194
 • e-mail: ofi.cascovello@vigo.org

UTS Sur

 • Enderezo: Praza do Rei nº 2.
 • Teléfono: 986 810 288
 • Fax: 986 810 153
 • e-mail: ofi.bensocial@vigo.org

UTS Litoral

 • Enderezo: Rúa Quintela, nº 31 - baixo
 • Teléfono: 986 298 118
 • Fax: 986 244 672
 • e-mail: ofi.bensocial@vigo.org

UTS Travesía

 • Enderezo: Rúa Doutor Corbal nº 21, baixo.
 • Teléfono: 986 273 606
 • Fax: 986 251 599
 • e-mail: ofi.teis@vigo.org

UTS O Castro

 • Enderezo: Praza da Princesa nº 7, baixo.
 • Teléfono: 986 438 492
 • Fax: 986 433 194
 • e-mail: ofi.cascovello@vigo.org

UTS Castrelos

 • Enderezo: Rúa Quintela nº 31, baixo.
 • Teléfono: 986 298 118
 • Fax: 986 244 672
 • e-mail: ofi.bensocial@vigo.org

UTS Industria

 • Enderezo: Rúa Quintela nº 31, baixo.
 • Teléfono: 986 298 118
 • Fax: 986 244 672

UTS Balaídos - Comesaña

 • Enderezo: Rúa Quintela nº 31, baixo.
 • Teléfono: 986 298 118
 • Fax: 986 244 672

UTS Areal

 • Enderezo: Praza da Princesa nº 7, baixo.
 • Teléfono: 986 438 492
 • Fax: 986 433 194

UTS Independencía

 • Enderezo: Praza da Princesa nº 7, baixo.
 • Teléfono: 986 438 492
 • Fax: 986 433 194

UTS Calvario

 • Enderezo: Avenida E. Martínez Garrido nº 21, interior.
 • Teléfono: 986 280 301
 • Fax: 986 274 772

UTS Cabral Candeán

 • Enderezo: Avenida E. Martínez Garrido nº 21, interior.
 • Teléfono: 986 280 301
 • Fax: 986 274 772