Información económica

Conta Xeral: Xerencia municipal de urbanismo

 

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 7 de maio de 2020. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 20 de maio de 2020. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 29 de xullo de 2020. Enviada ao Tribunal de Contas en data 21/09/2020, número rexistro TELE/2020/1137, vostede poderá ver a publicación da conta na Plataforma de Rendición de Contas

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100