Escudo Concello de Vigo

Información económica

Xerencia municipal de urbanismo

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 11 de febreiro de 2020, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 26 de febreiro de 2020.

  1. Liquidación 2019