Escudo Concello de Vigo

Información económica

Liquidación 2018

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 13 de febreiro de 2019, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2019.