Información económica

Xerencia municipal de urbanismo

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 13 de febreiro de 2019, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2019.

  1. Liquidación 2018
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100