Información económica

Conta Xeral

 

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 10 de maio de 2019. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 22 de maio de 2019. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 31 de xullo de 2019. Enviada ao Tribunal de Contas en data 09/09/2019, número rexistro TELE/2019/1568, vostede poderá ver a publicación da conta na Plataforma de Rendición de Contas

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100