Información económica

Tramitación

 • Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 13 de febreiro de 2019, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 27 de febreiro de 2019.
 • Perímetro de consolidación: Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e contas abreviadas das Fundacións MARCO e FAIMEVI.
 • As contas abreviadas das fundacións Marco e Faimevi, figuran no informe emitido pola intervención para a avaliación da estabilidade e regra de gasto
  1. Solicitude informe
  2. Resolución alcaldía de aprobación
  3. Proposta de resolución
  4. Remisión a secretaría do pleno
  5. Ditamen da comisión informátiva
  6. Certificación pleno na que se da conta da liquidación
   

  Concello de Vigo

  Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100