Información económica

Conta Xeral

 

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 14 de maio de 2018. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 23 de maio de 2018. Aprobada polo Pleno da Corporación en sesión de 18 de xullo de 2018. Enviada ao Tribunal de Contas en data 11/09/2018, número rexistro TELE/2018/1538, vostede poderá ver a publicación da conta na Plataforma de Rendición de Contas

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100