Información económica

Liquidación

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 15 de febreiro de 2018, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 28 de febreiro de 2018..

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100