Servizos Sociais

Proxectos transversais e de actuación coa contorna

Unidade de rúa

Servizo de atención ao colectivo de persoas sen teito que se atopen na rúa que actúa como ponte entre a rúa e a rede de recursos específicos de atención a persoas sen fogar e loita contra a exclusión.

A súa actividade céntrase na detección, intervención e atención directa ás persoas sen fogar no medio aberto, persoas en situación de vulnerabilidade extrema e emerxencia social debido á permanencia neste medio.

Servizo de busca de aloxamento

Ten como obxectivo acompañar ás persoas usuarias nos procesos de busca dun aluguer que, en moitas ocasións suporía o abandono definitivo da situación de sen fogar e nalgúns casos a recuperación da autonomía persoal e a posibilidade da plena inclusión na vida comunitaria.

O servizo implica a busca, selección e actualización dunha listaxe de aloxamentos, o contacto cos propietarios, o acompañamento aos usuarios e, en ocasións, a axuda no traslado das súas pertenzas.

Sensibilización e servizos orientados ao cambio social

Ademais da atención directa das necesidades básicas das persoas usuarias, o CIIES intervén no seu entorno comunitario tratando de favorecer a integración do servizo e de reducir o impacto veciñal a través de:

  • Actividades destinadas a mellorar a relación coa contorna
  • Actividades educativas que fomenten a participación persoas usuarias na contorna.
  • E, actividades de sensibilización, con xornadas de portas abertas e con obradoiros de sensibilización sobre a problemática das Persoas Sen Fogar (especialmente coa poboación adolescente nos centros educativos).
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100