Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Proxectos de resposta inmediata

Albergue

Centro para o aloxamento e manutención por un período limitado de tempo. Dispón de 38 prazas (30 para varóns e 8 para mulleres). Está aberto os 365 días do ano en horario de 20:00 a 9:00 horas.

O acceso é voluntario e as prazas asígnanse por orde de chegada, aínda que cando o número de usuarios pendentes de acceder é superior ás prazas dispoñibles, a asignación realízase por valoración técnica do equipo do CIIES.

As persoas usuarias poden facer uso do servizo por un período máximo de 10 días e logo deste tempo teñen que permanecer 10 días fora do recurso.

Comedor social

Establecemento no que se ofrece o servizo de xantar os 365 días do ano en horario de 13:00 a 15:00 horas. Dispón de 70 prazas mixtas.

Acceso é voluntario: pode realizarse solicitando praza directamente no Centro, por derivación interna ou de recursos externos. As prazas asígnanse por orde de chegada ou por valoración técnica do equipo do CIIES (con prioridade de acceso para todas aquelas persoas con menores recursos económicos).

As persoas usuarias poden facer uso do servizo por un máximo de 7 días. Logo deste tempo teñen que permanecer 7 días fora do recurso para volver.

Unidade de hixiene

Comprende os servizos de duchas, lavandería e roupeiro destinados ás persoas usuarias do CIIES e unha quenda libre para persoas que non estean a facer uso de ningún servizo do CIIES.

Servizo de consigna

Co obxectivo de garantir a custodia das súas pertenzas a todas as persoas usuarias dalgún dos servizos do CIIES.

Servizo de Enderezo Postal e Empadroamento

Co obxecto de garantir o acceso aos servizos que requiran do empadroamento na cidade (atención sanitaria, servizos comunitarios básicos, etc.) así como facilitar a recepción de correspondencia, utilizando o enderezo postal do CIIES.