Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Documentación sobre actividades de información e comunicación

Incrementar a transparencia na aplicación dos Fondos converteuse nunha necesidade dentro da Política de Cohesión. Isto conleva a necesidade de levar a cabo unha boa difusión e información acerca das obrigacións e responsabilidades dos distintos beneficiarios/ as e beneficiarios/ as das diferentes axudas, ademais de ser imprescindible que a cidadanía estea ben informada e coñeza o papel da Unión Europea na mellora da súa calidade de vida.

Co fin de cumprir estes obxectivos elaborouse a seguinte documentación:

Logos
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100