Escudo Concello de Vigo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Actuacións

OT 2 Mellorar o uso e a calidade das TICS e o acceso ás mesmas

OT 4 Favorecer a transición a unha economía baixa en carbono

OT 6 Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos

OT 9 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza

Eixo 13 Asistencia técnica e comunicación

Logos