Escudo Concello de Vigo

Información económica

Resumos estados contables

Liquidación aprobada por Resolución dá Alcaldía Presidencia de 7 de febreiro de 2023, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 22 de febreiro de 2023.