Escudo Concello de Vigo

Información económica

Liquidación

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 7 de febreiro de 2017, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 22 de febreiro de 2017.