Información económica

Conta Xeral

Conta Xeral rendida por resolución de Alcaldía de data 5 de maio de 2017. Ditaminada pola Comisión Especial de Contas en sesión de 24 de maio de 2017.

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100