Educación

Curso 2020-2021

Escola de Verán 2021

Convocatoria Xeral

 • Confirmación de matrícula (para alumnado xa matriculado no 2019-2020 -repetición de curso no curso 2020-2021) e excedentes
 • Obriga: todo o alumnado matriculado en calquera especialidade e nivel no curso 2019-20 que queira estar matriculado no curso 2020-21 (repetindo curso) deberá solicitalo expresamente. O incumprimento deste trámite nos prazos establecidos significará a baixa automática como alumno/a.
 • Prazo de confimación: dende o dia de publicación da presente convocatoria ata o 2 de xullo de 2020.
 • Alumnado en Excedencia. Consultar el apartado 1.4.3 da Convocatoria Xeral.

Preinscrición de alumnado de novo ingreso

 • Preinscrición alumnado de novo ingreso
 • Especialidades e horarios
 • Só existe a preinscrición por internet, cubrindo a ficha de preinscrición online. Non existe a posibilidade de preinscrición presencial nas oficinas da EMAO. Se precisa información ou axuda, pode solicitar cita previa:
  • De luns a venres de 10,00 a 14 horas. (agosto pechado)
  • Tlf. 986-228088
  • Correo Electrónico : emao@vigo.org
 • O día 8 de xullo publicarse a oferta de vacantes por cada nivel e especialidade.
 • Prazo de preinscrición online: do 9 de xullo e ata o 4 de setembro.
 • Prazo de Convalidación para acceso a cursos superiores (aptdo. 3.1 da Convocatoria Xeral) (só por e-mail) do 9 de xullo e ata o 4 de setembro.
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100