Educación

Curso 2017-2018

Listaxe alumnado apto

Curso avanzado

Convocatoria Xeral

As persoas incluídas nos listados do resultado do sorteo e das probas de acceso, deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade administrativa a seguinte documentación:

Datas e horario de matrícula:

  • 22 ao 28 de setembro (de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas).
  • 29 de setembro (de 9:00 a 14:00 horas).

De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas, daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto o seguinte na lista de espera. Establécese unha lista de agarda para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado, durante o primeiro trimestre do curso 2017-2018. Por razóns prácticas, o número de persoas que figuran na lista de agarda que se pública é, como máximo o número de prazas ofertadas para cada especialidade.

Preinscrición de alumnado de novo ingreso

Preinscrición online: do 29 de xuño ao 8 de setembro.

Preinscrición presencial:

  • do 26 de xuño ao 31 de xullo e do 1 a 8 de setembro.
  • Lugar: Edificio principal da EMAO, Rúa García Barbón, 5.
  • Horario: de 10 a 14 horas, laborables de luns a venres (agosto, pechado).

Descargar, cubrir e imprimir formulario de preinscrición

Escola de verán 2018 (monográficos)

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100