Educación

Curso 2016-2017

Curso avanzado

Convocatoria Xeral Curso 2016-2017

As persoas incluídas nos listados do resultado do sorteo e das probas de acceso, deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade administrativa a seguinte documentación:

Datas e horario de matrícula:

  • 22 ao 29 de setembro (de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas).
  • 30 de setembro (de 9:00 a 14:00 horas).

De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas, daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto o seguinte na lista de espera. Establécese unha lista de agarda para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado, durante o primeiro trimestre do curso 2016-2017. Por razóns prácticas, o número de persoas que figuran na lista de agarda que se publica é, como máximo o número de prazas ofertadas para cada especialidade.

Preinscrición de alumnado de novo ingreso

  • Preinscrición online do 20 de xuño ao 9 de setembro.
  • Preinscrición Presencial do 20 de xuño ao 31 de xullo e de 1 a 9 de setembro.
    • Lugar: Edificio principal da EMAO, Rúa García Barbón, 5
    • Horario: de 10 h. a 14 h., laborables de luns a venres (agosto, pechado)
  • Descargar, Cubrir e imprimir formulario de preinscrición

Cursos monográficos

Terceiro trimestre

Listaxe alumnado apto

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100