Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Plan de avaliación FEDER

Ao longo do período de programación, debense levar a acabo avaliacións para mellorar a calidade da concepción e execución dos Programas, así como para valorar a súa eficacia, eficiencia e impacto. Os resultados das actividades de avaliación deben difundirse entre todos os actores interesados, para promover a súa integración na xestión dos programas, e poñerse ao dispor do público.

O sistema de avaliación para 2014-2020 presenta unha estrutura en dous partes: unha parte común a todos os programas e outra específica para cada un deles.

Logos
 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100