Persoas con discapacidade

Enlaces de interese

Xeral

 • 060: información e servizos que a Administración do Estado ofrece ás persoas con discapacidade.
 • CERMI: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
 • Coidanet: unha rede de apoio á autonomía personal, un portal ao servizo de toda a cidadanía, dirixido especialmente ás persoas galegas en situación de dependencia dentro e fora do noso país.
 • Discapnet: é unha iniciativa para fomentar a integración social e laboral das persoas con discapacidade, cofinanciada pola Fundación ONCE e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
 • Organizacións de Discapacidade: listado de organizacións relacionadas coa discapacidade.
 • SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia): todo o relacionado coa atención á dependencia (información xeral, formularios de solicitude, prestacións e prazos, etc.).
 • SID: el Servicio de Información sobre Discapacidade é un portal temático en Internet con información sobre discapacidade: normativa, recursos, centros e servizos, organizacións, axudas, documentación, actualidade, estadísticas, etc.
 • Xunta de Galicia: información xeral e enlaces de aspectos más concretos relacionados coa discapacidade.

Accesibilidade

Documentación

Educación

 • Educación: información sobre atención á diversidade a nivel estatal; que contén, entre outros, información para discapacitados (necesidades educativas especiais, guía de recursos para alumnado con discapacidade, etc.).
 • Portal Educativo: información sobre a atención á diversidade na Comunidade Autónoma de Galicia

Empleo

Transporte

 • Guía de servizos ferroviarios para pasaxeiros con discapacidade: unha guía na que se recollen os servizos que se ofrecen aos viaxeiros con discapacidade con necesidades especiais relacionadas co seu desprazamento e o procedemento a seguir para recibir asistencia na realización da súa viaxe.
 • VITRASA: información sobre os servizos que ofrece para persoas discapacitadas.

Saúde

 • Mundo Asociativo de Discapnet: información sobre os síntomas das diferentes enfermidades xeneradoras da discapacidade, a prevención, o pronóstico, o tratamento e a rehabilitación.
 • Sergas: Servicio Galego de Saúde, información, citas, etc.

Viaxes

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100