Organización Municipal

Concellerías

A composición do goberno municipal segundo as áreas de actuación é a seguinte: (Resolución de alcaldía de delegación de competencias 19/06/2015, Modificación 15/01/2016, Modificación 30/12/2016, Resolución de alcaldía de delegación de competencias - texto consolidado):

Alcalde

Abel Caballero Álvarez

Dirección electrónica: alcaldia@vigo.org

Área de Patrimonio Histórico

Resolución de alcaldía

Resolución 3º programa medianeiras 20/01/2017

Resolución 4º programa medianeiras 10/01/2018

Dirixida pola concelleira delegada de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 1ª tenente de alcalde:

Mª Carmen Silva Rego

Dirección electrónica: tenencia.alcaldia@vigo.org

Área de  Xestión Municipal, Persoal, Patrimonio e Administración Electrónica

Resolución de alcaldía

Resolución de delegación de competencias para a resolución das solicitudes de acceso á información pública

Resolución de delegación especial Auditorio Pazo de Congresos Mar de Vigo

Acordo XGL do 14/06/18 de modificación da delegación de competencias en materia de Patrimonio

Dirixida polo Concelleiro delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local e 2º Tenente de Alcalde:

Francisco Javier Pardo Espiñeira

Dirección electrónica: ofi.xestionmunicipal@vigo.org

Área de Política Social

Resolución de alcaldía

Dirixida pola Concelleira delegada e membro da Xunta de Goberno Local :

Isaura Abelairas Rodríguez

Dirección electrónica: ofi.bensocial@vigo.org

Área de Seguridade e Mobilidade

Resolución de alcaldía

Dirixida polo concelleiro Delegado de Área, membro da Xunta de Goberno Local e voceiro do grupo municipal:

Carlos Lopez Font

Dirección electrónica: ofi.seguridade@vigo.org

Área de Urbanismo

Resolución de alcaldía

Dirixida pola concelleira delegada de Área e membro da Xunta de Goberno Local:

María José Caride Estévez

Dirección electrónica: ofi.urbanismo@vigo.org

Área de Orzamentos e Facenda

Resolución de alcaldía

Dirixida polo concelleiro delegado de Área e membro da Xunta de Goberno Local:

Jaime Aneiros Pereira

Dirección electrónica: ofi.intervencion@vigo.org

Área de Emprego, Economía, Economía, Industria, Voluntariado e Relacións cos Sindicatos

Resolución de alcaldía

Dirixida polo concelleiro delegado de Área:

Santos Héctor Rodríguez Díaz

Direcciones electrónicas: ofi.emprego@vigo.org - ofi.voluntariado@vigo.org

Área de Festas e Turismo

Resolución de alcaldía

Dirixida pola concelleira delegada de Área:

Ana Laura Iglesias González

Dirección electrónica: ofi.turismo@vigo.org

Área de Medio Ambiente e vida saúdable

Resolución de alcaldía

Dirixida pola concelleira delegada de Área:

María Jesús  Lago Rey

Dirección electrónica: ofi.mambiente@vigo.org

Área de Parques, Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e Distritos

Resolución de alcaldía

Resolución de Alcaldía do 15/04/19 de modificación de competencias

Dirixida polo concelleiro delegado de Área e membro da Xunta de Goberno Local:

Ángel Rivas González

Dirección electrónica: ofi.distritos@vigo.org

Área de Educación

Resolución de alcaldía

Dirixida pola concelleira delegada de Área e membro da Xunta de Goberno Local:

Olga Alonso Suárez

Dirección electrónica: ofi.educacion@vigo.org

Área de Igualdade, Xuventude e Normalización Linguística

Resolución de alcaldía

Dirixida pola concelleira delegada de Área:

Maria Eugenia Dolores Blanco Iglesias

Dirección electrónica: ofi.muller@vigo.org

Área de Cultura

Resolución de alcaldía

Dirixida polo concelleiro delegado de Área e membro da Xunta de Goberno Local:

Cayetano Rodriguez Escudero.

Dirección electrónica: ofi.areacultural@vigo.org

Área de Transportes e Proxectos Estatais Europeos

Resolución de alcaldía

Dirixida pola concelleira delegada de Área:

Mª Ángeles Marra Domínguez

Dirección electrónica: ofi.transportes@vigo.org

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100