Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Obrigatoriedade de direccion electronica vial para persoas xurídicas

Temática: Mobilidade

Data de publicación: 2022-11-03

Con base na obriga legal establecida para as persoas xurídicas de interactuar por vía electrónica coa Administración,  infórmase de que debe rexistrarse na Dirección Electronica Vial (en diante DEV) para recibir notificacións relacionadas co procedemento sancionador de tráfico, tanto competencia deste Centro Directiva como de calquera outro organismo que tramita multas de tráfico.

Documentación