Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Pechada aos peóns a beirarúa impares da rúa URZAIZ(RUA) N 60_80 (VIGO)

Data de publicación: 05-03-2021

Data de inicio: 08-03-2021

Data de fin: 30-09-2021

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de remodelación do muro da estación en Urzaiz, a realizar pola empresa Civis Global S.L.U , estará pechada aos peóns a beirarúa impares da rúa URZAIZ(RUA) N 60_80 (VIGO) , desvío dos peóns da marxe impar de Urzaiz entre os números 60 e 80 polo paso de peóns existente no número 69_80 de Urzaiz e polo paso provisional creado á altura do número 60. Queda anulado o paso de peóns de Urzaiz 68 (México), dende o 8 de marzo de 2021 ás 10:00 horas e por un período aproximado de cinco meses.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.