Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte tráfico Llorente 17 (entre Conde Torrecedeira e Santa Marta)

Data de publicación: 07-02-2020

Data de inicio: 17-02-2020

Data de fin: 19-02-2020

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de gas autorizada en exp 83813/250, a realizar pola empresa Nedgia Galicia, S.A. , estará pechada ao tráfico a rúa LLORENTE(RUA) N 17 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 17 de febreiro de 2020 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.