Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Modificación Puntual nº 10: Ámbito da APR A-4-09 Calvario 6

Documento 0

Documento 1  Memorias

Documento 2  Contido da Modificación

Documento 3  AOP-25 Reiseñor - San Roque

Documento 4  AOD 4-09 Calvario 6

Documento 5   Anexos

  • Documento
    • Anexo 1  Copia da Sentenza do TSXG que se executa neste expediente
    • Anexo 2  Documento de Inicio de Avaliación Ambiental Estratéxica.
    • Anexo 3  Resolución de 11 de febreiro de 2014 sobre a non necesidade de avaliación ambiental estratéxica
    • Anexo 4  Copia do Plano 8-N do PXOM aprobado e Dilixenciado por o Concello de Vigo e Xunta de Galicia