Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Contidos PXOM

Relación de contidos e enlaces da versión guiada do PXOM.

  • Presentación. Enlace á portada da versión guiada do PXOM.
  • Axuda. Contén os requisitos de navegación polo documento.

Documentos

TOMO I: Memoria justificativa.

TOMO II: Estudo Sostibilidade Ambiental.

TOMO III: Normativa Urbanística.

TOMO IV: Documento de Xestión e Execución.

TOMO V: Estratexia de Actuación e Estudo Económico Financeiro.

TOMO VI: Catálogo de Edificios, Bens e Elementos Protexidos.

TOMO VII: Estudo do Medio Rural e Modelo de Asentamiento Poboacional.

Planos

SERIE 0: Escala (1/25000).

SERIE 1: Escala (1/5000).

SERIE 2: Escala (1/2000).

SERIE 3: Escala (1/5000).