Actualidade

Avisos

Actualización dos anexos da ordenanza municipal reguladora de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención administrativa do Concello de Vigo

Temática: Urbanismo

Data de publicación: 23-11-2022

Por resolución da Concelleira Delegada da Área de Urbanismo de 18/11/2022, actualízanse os anexos da Ordenanza de Licenzas.

No CP-005 inclúese a instalación de sistemas de captación de enerxía en edificacións existentes.

Incorpórase o modelo DR-001 coma anexo 6 para a Declaración Responsable na tramitación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Documentación

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100