Actualidade

Avisos

Aprobación inicial do orzamento 2021

Temática: Orzamentos

Data de publicación: 20-11-2020

O Pleno do Concello de Vigo en sesión extraordianaria do 18 de novembro de 2020, aprobou inicialmente o Orzamento do Grupo de consolidación. O Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, nº 225, de data 20 de novembro, publicou a súa exposición pública aos efectos do cumprimento dos artigos 169 e 170 do TRLRFL. O prazo comeza o 23 de novembro e remata o 14 de dececembro de 2020.

Documentación

 

Concello de Vigo

Praza do Rei - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100