Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Restricións ás agrupacións de persoas para a protección da saúde das persoas ante a existencia dun risco de carácter transmisible

Temática: Covid-19

Data de publicación: 22-10-2020

Instase ás persoas titulares das distintas Concellerías que conforman o goberno municipal á adopción, no ámbito das súas respectivas competencias, das medidas necesarias para o cumprimento da Orde do 21 outubro de 2020, da Consellería de Sanidade, pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Documentación