Escudo Concello de Vigo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Fondos Europeos

A política de cohesión constitúe a principal política de investimento da UE. O seu obxectivo é apoiar a creación de emprego, a competitividade empresarial, o crecemento económico, o desenvolvemento sustentable e a mellora da calidade de vida dos cidadáns en todas as rexións e cidades da Unión Europea (unha estratexia para un crecemento intelixente, sustentable e integrador).

A UE proponse lograr cinco obxectivos específicos para 2020 en materia de emprego, innovación, educación, inclusión social e clima/enerxía. Cada Estado membro marcouse as súas propias metas nacionais nestes ámbitos.

A fin de lograr estes obxectivos e responder ás diversas necesidades en materia de desenvolvemento de todas as rexións da UE, reserváronse 351.800 millóns de euros (case un terzo do orzamento total da UE) para a política de cohesión 2014-2020.

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo Social Europeo (FSE), o Fondo de Cohesión (FC), o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) constitúen a principal fonte de investimento a escala da UE para axudar aos Estados membros a restablecer e aumentar o crecemento e garantir unha recuperación que xere emprego, á vez que garanten o desenvolvemento sustentable, en consonancia cos obxectivos da estratexia Europa 2020. Estes Fondos perseguen obxectivos de actuación complementarios e a súa xestión está compartida entre os Estados membros e a Comisión.

Logos

Últimas noticias municipais