Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Integración das persoas con discapacidades

O Concello desenvolve distintos programas dirixidos a persoas con discapacidades. Así, facilítanse servicios de intérprete de lingua de sinais, de trascrición de documentación a soporte Braille, transporte adaptado, un dispositivo de acceso ao baño na praia e obradoiros de autonomía persoal. Ademais, o Centro de Asesoramento e Información orienta os cidadáns sobre axudas técnicas, accesibilidade integral e desenvolvemento tecnolóxico ou inserción laboral dos diminuídos físicos e psíquicos.

Coa finalidade de traballar cara á eliminación de barrerias urbanísticas, arquitectónicas e de comunicación creouse o Consello de accesibilidade o 6 de xuño do 2003. O regulamento do Consello local de accesibilidade, aprobado en pleno, potencia a participación das persoas con minusvalías nas políticas municipais de atención, integración social e calidade de vida.

Trátase dun órgano colexiado de carácter consultivo e de participación no ámbito dos servicios sociais, en tódalas cuestións referentes á problemática das persoas con discapacidade.

O Consello local de accesibilidade ten como principais funcións estudiar e emitir informes sobre os aspectos relacionados coa mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade. Emitirá dictames e informes sobre todas aquelas cuestións relacionadas, asesorando á corporación municipal.