Escudo Concello de Vigo

Concello

Información Crisis Coronavirus Covid-19

A vista dos últimos acontecementos por mor do desenvolvemento do COVID-19 na cidade de Vigo e coa finalidade de tomar as necesarias medidas de prevención e contención que, en cada momento, resulten precisas, esta Alcaldía-Presidencia creou o Comité de Seguimento da evolución do COVID-19

Resolución de medidas:

O  comité de seguimento estableceu as seguintes medidas:

Medidas adicionais

Atención presencial con cita previa:

A atención presencial está pechada. Podes pedir cita previa polo teléfono 010 e o 986 810 260 para os servizos de Benestar Social, Rexistro e Información e Cemiterios. Para o resto de servizos recoméndase o uso de medios electrónicos.

Axudas de Benestar Social:

Obrigacións tributarias:

Voluntariado e Axuda Covid-19:

Mantéñase informado na app "Vigo":

Servizo de limpeza da vía pública por Covid-19

Recomendacións centros de traballo

Noticias municipais sobre o Covid-19

Enlaces de interese