Escudo Concello de Vigo

Participación cidadá

Publicacións e Enquisas

Nesta páxina poderá consultar e descargar todas as publicacións, informes e enquisas dispoñibles en formato "pdf", editadas pola Concellaría de Participación Cidadá, o Servizo de Atención Cidadá, as relacionadas coas Asociacións ou Centros Cívicos.

PublicaciónsRegulamento de Participación Cidadá: publicado en 1991, 15 páxinas, 28k, versión en galego.

Proxecto do Novo Regulamento de Participación Cidadá: adoptado e acordado inicialmente no Pleno do Concello, en sesión ordinaria, o 31 de marzo de 2006. 19 páxinas, 164k, versión en galego.

Servizo de Atención Cidadá, Carta de Servizos: datos e fins do servizo, publicado en formato pdf, 20 páxinas, 3 Mb, versión en galego.

Carta de Servizos, Anexos: guía de funcións dos grupos e postos de carácter técnico-administrativo, datos e fins do servizo, publicado en formato pdf, 20 páxinas, 330 K, versión en galego.

Informe de actividade do servizo de información 010: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Grao de cumplimento da prestación dos servizos municipais