Escudo Concello de Vigo

Servizos Sociais

Programas e servizos para persoas con discapacidade

A Concellería de Política Social ofrece distintos programas, proxectos e servizos para persoas con discapacidade:

Co obxectivo de promover a integración das persoas con discapacidades o Concello desenvolve campañas de sensibilización e asume diversos compromisos:

Dispositivo de acceso e baño para persoas con mobilidade reducida na praia do Vao - Ano 2018

Obxectivo

Este servizo foi inaugurado no ano 2001, co obxectivo de favorecer que as persoas con mobilidade reducida de Vigo poidan acceder a actividades cotiás, como pode ser o acceso á praia ou un baño no mar na época estival.

Horario

Desde o 1 de xullo ata o 31 de agosto: de luns a domingo de 11:00 horas a 14:00 horas e de 16:00 horas a 20:00 horas.

Persoal

Un equipo formado por 1 coordinador, 2 monitores.

Material

 • Praia do Vao: Dúas cadeiras de baño adaptada, muletas acuáticas, unha pasarela de acceso á praia, chalecos, dúas jaimas para a sombra na praia, mesa e cadeiras.
 • Praia de Samil: Dúas cadeiras de baño adaptada, muletas acuáticas, unha pasarela de acceso á praia, chalecos, dúas jaimas para a sombra na praia, mesa e cadeiras.

Acceso

Para o goce deste servizo calquera persoa con discapacidade ou mobilidade reducida só ten que achegarse ao posto instalado para este servizo na praia do Vao, tamén se pode reservar a través do teléfono 691 257 292 ou do correo electrónico playasaccesiblesvigo@moveservicios.es

Volver ao inicio

Proxecto de autonomía persoal "Móvome"

Programa desenvolvido en colaboración coa Asociación para o Síndrome de Down de Pontevedra. "Móvome" impulsa a autonomía persoal de nenos e mozos con síndrome de Down mediante actividades que faciliten a súa integración, as súas habilidades sociais e o coñecemento do contorno.

O proxecto pretende que estes pequenos acaden a máxima independencia cotiá e que podan gozar do lecer da mesma maneira que outros nenos, traballando exercicios en dous ámbitos: aula e cidade.

Máis información na Asociación para o Síndrome de Down de Pontevedra, no teléfono 986 201 656.

Volver ao inicio

Servizo de intérprete de lingua de signos - Ano 2017

A través dun convenio coa Asociación de Xordos de Vigo, o Concello ofrece a todos os discapacitados do municipio dispor dun profesional intérprete de lingua de signos para xuntanzas, despachos profesionais, comparecencias en tribunais, consultas médicas, conferencias e cursos.

Este servizo pode ser solicitado por calquera persoa xorda ou oínte, ou por entidades públicas e privadas que necesiten manter unha comunicación coas persoas xordas. O servizo é totalmente gratuíto e desenvolverase seguindo o sistema de "chamada previa", é dicir, aquelas persoas que necesiten solicitalo, deberán chamar á Asociación de Xordos, no teléfono 986 281 370, comunicando os seus datos persoais, data, lugar e materia para a que se require o servizo.

Volver ao inicio

Transporte adaptado

Os cidadáns con mobilidade reducida dispoñen dun microbús adaptado, pertencente á concesionaria do transporte público VITRASA.

Aquelas persoas que precisen deste servizo para o seu desprazamento poden solicitalo chamando con antelación ao teléfono 986 207 474, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Volver ao inicio

Adhesión da cidade de Vigo á declaración "A cidade e as persoas con diminución"

Por acordo plenario de 24 de abril de 2000 o Concello adheriuse a esta declaración. O documento detalla os compromisos e os acordos que os concellos asumen, en función das súas competencias, con relación á integración social das persoas con discapacidade. Pertencen outras 33 cidades europeas.

Volver ao inicio

Teleasistencia domiciliaria

A teleasistencia domiciliaria é, segundo o disposto no Art. 20 da L.13/2008, un servizo social de natureza tecnolóxica de carácter normalizador, nun casos, e esencial noutros (persoas con déficit de autonomía persoal incluídas no sistema de atención á dependencia) co que se procura a permanencia das persoas usuarias no seu medio habitual.

En efecto, a súa existencia xustifícase na necesidade de facilitar unha atención domiciliaria a determinados colectivos especialmente vulnerables como o das persoas maiores, con minusvalías, dificultades de autonomía persoal, carencia de relacións persoais e familiares ou afectados por enfermidades crónicas e outras patoloxías asociadas; situacións que a miúdo veñen acompañadas de sentimentos de soidade, angustia, inseguridade, aillamento, depresión, etc.

Trátase en xeral de mellorar a súa calidade de vida e de permitirlles, ás que non necesitan coidados permanentes, continuar no seu domicilio habitual e no ámbito no que desenvolveron a súa vida, evitando internamentos innecesarios en centros e coa tranquilidade de que en calquera situación de risco ou emerxencia serán atendidas con dilixencia.

Regulamento da Teleasistencia

Anexo I.Solicitude

Anexo II. Informe Saúde

Anexo III. Informe Social

Anexo IV. Autorización de datos

"Bono-taxi", un medio alternativo de transporte adaptado a persoas afectadas por graves discapacidades na súa mobilidade. Ano 2017.O Concello de Vigo, a través da Concellería de Política Social, e en base as competencias que lle son propias, considera necesario poñer en funcionamento o programa denominado "Bono-taxi", que ten por obxecto establecer axudas económicas para posibilitar un medio de transporte alternativo a aquelas persoas que, por razón da grave dificultade de acceso non poden utilizar o transporte colectivo, dado que se considera unha necesidade para estos colectivos.

Prazo de presentación de solicitudes: Será de vinte días naturais, dende o seguinte á publicación do extracto da convocatoria. (Do 30/03/2017 ao 18/04/2017)

Volver ao inicio

De boa man - Ano 2017

Na área da discapacidade do Departamento de Política Social estánse a levar a cabo diferentes programas e proxectos dirixidos á integración social e laboral das persoas con discapacidade, xa sexa, discapacidade psíquica, física ou sensorial.

Nesta liña, a Concellería de Política Social do Concello de Vigo en colaboración co Centro Príncipe- Centro comercial aberto, organiza un ano máis a campaña “DE BOA MAN”. Esta campaña, ten por obxecto involucrar a todo o tecido social da cidade cara á integración social das persoas con discapacidade, así como, ofertar un comercio alternativo e máis solidario.

Participan dez entidades de persoas con discapacidade, ALENTO, ASEM, ASPANAEX, ASPAVI, COGAMI, COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO, DOA, FUNDACIÓN MENELA, SAN RAFAEL E XARUMA, que expoñen e venden, os artigos e produtos realizados polos usuarios dos seus centros, nunhas carpas instaladas na rúa Príncipe esquina Velázquez Moreno.Realízanse dúas edicións, unha en xuño e outra en novembro coa colaboración de Centro Príncipe.

A edición de maio-xuño será dende o día 31 de maio ata o 3 de xuño, ámbolos dous incluídos, levándose a cabo devandita actividade, en horario de 10:00h a 14:00 horas e de 17:00h a 21:00 horas.

A edición de decembro será dende o día 12 ao 15, ámbolos dous incluídos, levándose a cabo devandita actividade, en horario  de 10.00h  a  20.00 horas .

Volver ao inicio

Lecer no verán para persoas con discapacidade - Ano 2018

A Concellería de Política Social, en colaboración con Pasovigo, vai realizar un proxecto durante os meses de xullo e agosto que consiste nun servizo de lecer e respiro familiar de carácter non permanente, dirixido a persoas con discapacidade (parálise cerebral, autismo, síndrome de down, etc).

O LECER NO VERÁN consta de dous proxectos:

 • "Divírtete no verán" no mes de xullo
 • "Verán do lecer" no mes de agosto

Toda a información e documentación deste proxecto está dispoñible na sección Convocatorias e subvencións mentres esté activa dita convocatoria.

Volver ao inicio

Proxecto de respiro familiar municipal dirixido a familias ou coidadores de persoas con discapacidade - Ano 2017

A Concellería de Política de Benestar do Concello de Vigo desenvolve mediante un convenio de colaboración coa Fundación Menela o programa de “Respiro Familiar” dirixido a familias ou coidadores de persoas afectadas por algunha discapacidade, e concretamente a:

 • Facilitar estanzas de corta duración (no edificio Cami da Fundación Menela, ubicado na rúa laxe nº 3) a persoas con discapacidade.
 • En idades comprendidas entre os 3 e os 50 anos.
 • Empadroados no Concello de Vigo.
 • Que fagan a aportación correspondente.

 

Volver ao inicio

Atención ás persoas con enfermidade mental e ás súas familias

Concelleria de Política de Benestar - Asociación DOA -

O proxecto desenvolvido en colaboración coa asociación de axuda aos enfermos mentais, DOA, ten por finalidade a atención das persoas con enfermidade mental e as súas familias no Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral que a citada entidade ten na nosa cidade, sendo beneficiarios do mesmo, persoas con neurosis graves ou psicosis cuxo estado non sexa incompatible coa súa posible reinserción psicosocial.

Mediante esta colaboración o Departamento de Política de Benestar subvenciona catro prazas no Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral para persoas empadroadas en Vigo en idades comprendidas entre 17 e 55 anos derivadas polos profesionais dos Servizos Sociais municipais.

Volver ao inicio

Estimulación cognitiva  e funcional para persoas  con demencia neurodexenerativa- Año 2017

Concelleria de Política de Benestar - Asociacion Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias - Ano 2017

A Concellería de Política de Benestar do Concello de Vigo desenvolve mediante un convenio de colaboración coa Asociación Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia un programa de “Estimulación cognitiva e funcional para persoas con demencia neurodexenerativa" dirixido aos enfermos/as de alzheimer ou outra demencia neurodexenerativa así como a familiares dos enfermos.

En concreto, subvencionaranse dez prazas, sen cargo ningún para os beneficiarios, que serán derivados polo Departamento de Benestar Social seguindo o criterio de que non teñan gavemente afectada a súa capacidade motora e poidan, polo tanto, seren  obxecto de estimulación e dez prazas para apoio dos familiares.

Os obxetivos van dirixidos a:

 • Traballar aspectos cognitivos (orientación temporo-espacial, memoria, linguaxe,…)
 • Traballar aspectos funcionais (actividades básicas da vida diaria, motricidade, …)
 • Proporcionar apoio emocional aos familiares dos asistentes aos obradoiros
 • Procurar para os familiares un tempo de descanso con actividades lúdicas
 • Dotar de coñecementos prácticos aos familiares en relación á atención e coidados dos enfermos con demencia.

Volver ao inicio