Escudo Concello de Vigo

Xerencia Municipal de Urbanismo

Instrumento Ordenación Provisional (IOP)

Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) elaborado polos Servizos técnicos municipais da Xerencia Municipal de Urbanismo. (expediente 16022/411)

Aviso: instrumento pendente de entrar en vigor