Escudo Concello de Vigo

Información económica

Liquidación 2017

Liquidación aprobada por Resolución da Alcaldía Presidencia de 15 de febreiro de 2018, dando conta ao Pleno do Concello na sesión ordinaria do 28 de febreiro de 2018..

 

Liquidación 2017

Últimas noticias municipais