Escudo Concello de Vigo

Organización Municipal

Outros órganos representativos

Asemblea da mancomunidade da área intermunicipal de Vigo

Consorcio casco vello

Consorcio zona franca

 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria urxente 20/07/2015
 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión ordinaria do 15/07/2016
 • Representantes: Abel Caballero Álvarez (PSdeG-PSOE), David Regades Fernández (PSdeG-PSOE), Javier Pardo Espiñeira (PSdeG-PSOE), Angel Rivas González (PSdeG-PSOE), Cayetano Rodríguez Escudero (PSdeG-PSOE), Mª José Caride Estévez (PSdeG-PSOE).

Fundación MARCO

 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria urxente 20/07/2015
 • Presidente: Abel Caballero Álvarez (PSdeG-PSOE)
 • Representantes: Cayetano Rodríguez Escudero (PSdeG-PSOE), David Regades Fernández (PSdeG-PSOE), Teresa Egerique Mosquera (Partido Popular).

Fundación instituto feiral de Vigo -IFEVI-

Fundación "Vigo en deporte"

 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria urxente 20/07/2015
 • Presidente: Abel Caballero Álvarez (PSdeG-PSOE)
 • Vicepresidente: José Manuel Fernández Pérez (PSdeG-PSOE)
 • Representante comité executivo: José Manuel Fernández Pérez (PSdeG-PSOE)

Fundación ProVigo

 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria urxente 20/07/2015
 • Representante: Abel Caballero Álvarez (PSdeG-PSOE)
 • Substituto: David Regades Fernández (PSdeG-PSOE)

Fundación Laxeiro

 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria urxente 20/07/2015
 • Presidente: Abel Caballero Álvarez (PSdeG-PSOE)
 • Representantes: Cayetano Rodríguez Escudero (PSdeG-PSOE), Antón Castro Fernández, Antón Pulido Novoa, Román Pereiro Alonso.

Fundación Liste

 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria urxente 20/07/2015
 • Vicepresidente: Abel Caballero Álvarez (PSdeG-PSOE).
 • Representantes: Cayetano Rodríguez Escudero (PSdeG-PSOE), Rafael Vallejo Pousada.

Fundación axencia intermunicipal da enerxía de Vigo (FAIMEVI)

 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria urxente 20/07/2015
 • Presidente: Abel Caballero Álvarez (PSdeG-PSOE)
 • Representante: David Regades Fernández (PSdeG-PSOE)

Eixo atlántico do noroeste peninsular

Consello social da Universidade de Vigo

Rede española de cidades intelixentes

Rede española de cidades saudables

 • Acordo Xunta de Goberno Local, sesión extraordinaria urxente 20/07/2015
 • Representante política: Mª Jesús Lago Rey (PSdeG-PSOE)
 • Representante técnico: Secundino Otero Failde (xefe do Servizo de M.Ambiente, Sanidade e Consumo)

Autoridade portuaria de Vigo

Consello territorial da propiedade inmobiliaria

Parque nacional das illas atlánticas de Galicia

Museo do mar

Padroado do museo municipal "Quiñones de León"

 • Representantes: Cayetano Rodríguez Escudero (PSdeG-PSOE), Eugenia Dolores Blanco Iglesias (PSdeG-PSOE), Carlos López Font (PSdeG-PSOE), María Olga Alonso Suárez (PSdeG-PSOE), Teresa Egerique Mosqueta (Partido Popular).

Comisión paritaria de seguimento do convenio

 • Resolución de Alcaldía
 • Representantes: Javier Pardo Espiñeira (PSdeG-PSOE), Santos Héctor Rodríguez Díaz (PSdeG-PSOE), David Regades Fernández (PSdeG-PSOE), Carlos López Font (PSdeG-PSOE), Elena Muñoz Fonteriz (Partido Popular).

Comisión paritaria de formación

 • Representantes: Javier Pardo Espiñeira (PSdeG-PSOE), Santos Héctor Rodríguez Díaz (PSdeG-PSOE), David Regades Fernández (PSdeG-PSOE), Teresa Egerique Mosqueta (Partido Popular).

Consello escolar municipal

Consello social da lingua

Consello da muller