Escudo Concello de Vigo

Organización Municipal

Outros órganos representativos

Asemblea da mancomunidade da área intermunicipal de Vigo

Consorcio casco vello

Consorcio zona franca

Fundación MARCO

Fundación instituto feiral de Vigo -IFEVI-

Fundación "Vigo en deporte"

Fundación ProVigo

Patronato Fundación Laxeiro

Fundación Liste

Fundación axencia intermunicipal da enerxía de Vigo (FAIMEVI)

Eixo atlántico do noroeste peninsular

Consello social da Universidade de Vigo

Rede española de cidades intelixentes (RECI)

Rede española de cidades saudables (RECS)

Autoridade portuaria de Vigo

Consello territorial da propiedade inmobiliaria

Parque nacional das illas atlánticas de Galicia

Museo do mar

Padroado do museo municipal "Quiñones de León"

Comisión paritaria de seguimento do convenio

Comisión paritaria de formación

Consello escolar municipal

Consello social da lingua

Consello da muller