Escudo Concello de Vigo

Servizos cidade

Protección Civil

Enderezo: Rúa Pi y Margall, 69 bajo.
Teléfono: 986 222 002

Protección civil é un servizo público orientado ao estudo e prevención das distintas situacións de grave risco colectivo, catástrofe extraordinaria ou calamidade publica, nas que pode perigar, de feito masivo, a vida e integridade física das persoas e a proxección e socorro destas, os bens e o medio ambiente.

Nesta sección pode informarse de: