Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Trámites de Emprego

Lista de trámites

Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa 2019

Convocatoria de subvencións para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, do programa de ”Axudas á contratación e mellora do emprego da mocidade viguesa” no marco da actuación municipal para o ano 2019, co obxecto de servir de estímulo ao empresariado para a contratación dos mozos e mozas do municipio de Vigo, a través dos seguintes programas de axudas:

A) Programa Indefinidos: comprenderá a transformación en indefinidos dos contratos xa formalizados xunto coas súas prórrogas, de ser o caso, en calquera das modalidades contractuais vixentes no período comprendido desde o 1 de xaneiro ata o 15 de xullo de 2019 realizados a persoas traballadoras menores de 30 anos, empadroadas no municipio de Vigo para prestar servizos no mesmo.

B) Programa Contratacións: comprenderá a contratación por conta allea de persoas traballadoras menores de 30 anos desempregadas, inscritas como demandantes de emprego na correspondente oficina do servizo Público de Emprego, empadroadas en Vigo, para prestar servizos no mesmo, e que accedan ao seu primeiro emprego ou a súa experiencia laboral sexa inferior a 365 días. Este programa comprenderá as contratacións que se realicen desde o 1 de xaneiro ata o 15 de xullo de 2019 que resulten do proceso de selección entre as candidaturas remitidas desde o servizo de Participación Cidadá e Desenvolvemento Local do Concello de Vigo e desde o servizo Público de Emprego de Galicia aos que, previamente, se lles presentará a correspondente oferta de emprego. No caso da falta de candidaturas co perfil requirido admitirase á empresa solicitante a contratación dunha persoa traballadora que resulte do seu proceso de selección e reúna os requisitos desta convocatoria.

Servizo de Orientación Laboral (SOL)

Mediante este servizo accédese, mediante cita previa , ao dispositivo municipal que facilita información, apoio e asesoramento nos procesos de busca de emprego das persoas desempregadas de Vigo.

Solicitude de Aviso de Convocatorias de Oferta Pública de Emprego por Email ou SMS

Mediante este trámite vostede recibirá no seu correo electrónico ou no seu móbil un mensaxe avisándolle das novas ofertas públicas de emprego do Concello de Vigo.

Subvencións para fomento do emprendemento e a consolidación empresarial a través do traballo colaborativo 2019

Esta convocatoria de subvencións, realizada pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos do Concello de Vigo, ten por obxecto a concesión en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas para o fomento do emprego a través do emprendemento e a consolidación empresarial en entornas colaborativas (espazos de traballo compartidos entre varios usuarios que forman unha comunidade (coworking)) dende o 01 de xaneiro ao 30 de setembro de 2019. Están dirixidas a fomentar o emprego mediante o emprendemento e/ou a consolidación do mesmo, a través de axudas para o aluguer de espazos en centros de coworking, de tal xeito que se mellore a colaboración entre empresas e/ou profesionais independentes doutras actividades, a fin de reducir custos de funcionamento e mellorar a información, formación, colaboración e a oferta de servizos empresariais.

Subvencións para o fomento do emprego de entidades sen ánimo de lucro 2020

Estas axudas están dirixidas a fomentar o emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, co fin de reforzar a súa capacidade de autoorganización e posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción da calidade de vida e benestar social da cidadanía. Con esta medida preténdese reducir, nestes anos de crise, a porcentaxe de desempregados/as na cidade mediante a contratación do maior número de postos de traballo a través da colaboración coas organizacións con presencia na cidade de Vigo, de tal xeito que se mellore a prestación de servizos de información, formación e asesoramento ás persoas en situación de desemprego cara a busca de emprego, o autoemprego e o fomento do emprendemento.