Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Camiño a Camiño

O programa de educación medioambiental "Camiño a Camiño" desenvolto pola Concellería de Medio Ambiente de Vigo arranca a súa tempada de outono cunha ampla oferta para os meses de outubro e novembro de 2019 no que combina percorridos medioambientais por Vigo e bisbarra, con hortas-escola, voluntariado e actividades formativas.

"Camiño a Camiño" ten como obxectivo a sensibilización medioambiental e o fomento de hábitos saudables entre a cidadanía viguesa. Nesta edición os percorridos medioambientais céntrarán a atención en espazos botánicos singulares tanto de Vigo como da provincia (Monte Aloia, Castelo de Sobroso e Lourizán)

Proseguirase coa actividade das hortas-escola, tanto no 1º nivel, de iniciación, como no 2º nivel, de profundización, que se están a desenvolver nos espazos habilitados en Navia, Camelias, Pedro Alvarado, Fontáns, Ramón Nieto e Sardomela.

O voluntariado medioambiental de Camiño a Camiño seguirá desenvolvendo a súa laboura en espazos de especial interese ecolóxico dos montes de Vigo, así como na conservación dos sendeiros locais e nas hortas urbanas.

No apartado de formación terán lugar as habituais accións formativas de hortas e de contido medioambiental.

 1. Destinatarios
 2. Inscricións
 3. Acreditación o día da ruta
 4. Información dos percorridos medioambientais
 5. Hortas urbanas de Vigo
 6. Charlas e cursos de formación
 7. Blog Camiño a Camiño
 8. Voluntariado medioambiental Camiño a Camiño

Destinatarios

 • Persoas maiores de idade empadroadas en Vigo (autorízase á organización a comprobar tal condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade).
 • No caso de residir en Vigo e non estar empadroado incluirase na Lista de agarda os xoves pola tarde ata as 20 horas, confirmándose a praza no caso de vacantes ao final do proceso de inscrición.
 • Menores de idade. Deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización.
 • Inscrición no 010 (móbil: 986 810 260) de luns a xoves, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade.
 • Datos mínimos de inscrición: nome completo, DNI (no caso de menores, DNI do titor), teléfono de contacto, data de nacemento e e-mail (opcional).
 • Cada persoa só poderá inscribir a un total de 4 persoas (agás no caso de unidades familiares con máis de un fillo/a), sendo necesario dispor de todos os datos esixidos.
 • A inscrición faise por estrito orde de chegada.
 • No caso de cubrirse o cupo da ruta ou de non estar empadroado, pasarase á lista de agarda.
 • As renuncias cubriranse coa lista de agarda, tendo preferencia as persoas empadroadas ás non empadroadas.

Inscricións

Para todas as actividades tramítanse unicamente a través do servizo de atención telefónica do Concello de Vigo - 010 (móbil: 986 810 260), sendo o prazo de inscrición de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Para non empadroados habilítase o xoves.

No caso das rutas con achega, esta efectuarase segundo o procedemento indicado neste enlace. De non efectuar o pago nos prazos marcados, perderase a praza e chamarase á lista de agarda.

Para axilizar ao máximo o tempo de chamada, é preciso ter a man os datos que as operadoras rexistran no proceso (Nome e apelidos, NIF, teléfono de contacto e idade); ademais é importante comentarlle á operadora calquera incidente que poida ser relevante para os monitores, guías e socorristas (alerxias, discapacidades que afecten á práctica de exercicio físico, lesións, etc).

Acreditación o día da ruta

Para participar nas actividades de Camiño a Camiño, e particularmente nos percorridos medioambientais, a organización poderá solicitar en calquera momento do DNI para identificar aos participantes segundo a información proporcionada polo 010.

Información dos percorridos medioambientais

Nesta edición de outono 2019 de Camiño a Camiño abordaranse "Rutas por espazos botánicos de interese". A intención é coñecer de preto a riqueza e diversidade existentes e asentar coñecementos básicos que serán expostos na charla divulgativa prevista para o 17 de outubro (ver apartado de formación)

Intercalado participarase na IIª Andaina pola rexeneración dos montes de Vigo, a celebrar o domingo previo ao aniversario dos catastróficos incendios que asolagaron os nosos montes en outubro de 2017.

Máis información en Rutas por espazos botánicos de interese

Hortas urbanas de Vigo

 • Horta-escola de Sardomela (a carón do Colexio Sello - Cabral): Martes 10-13h e venres 16-19h.
 • Horta-escola de Fontáns (Lavadores): Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Ramón Nieto I: Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Pedro Alvarado (Teis): Xoves 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Navia: Martes 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Camelias: Xoves 16-18:30h
 • Horta-escola en Vigozoo, Horta-escola de Casa da Xuventude: Horario asignado a cursos e actividades de voluntariado.

Requisitos para participar nas hortas-escola da relación anterior: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude nos cursos. Gratuíto

 • Horta-escola de Ramón Nieto II: Horario asignado a alumnado de 2º nivel. Prazas: segundo dispoñibilidade do espazo. Gratuíto. Requisitos: ter participado no último ano nunha horta-escola e asistir ao Curso de hortas urbanas 2º nivel.

Máis información na solapa "Hortas urbanas" do Blog de Camiño a Camiño

Charlas e Cursos de formación

Como complemento ás actividades de educación medioambiental programadas para o 4º semestre de 2019, a Concellería de Medio Ambiente organiza unha oferta formativa centrada no voluntariado medioambiental e nas hortas urbanas.

Neste edición, ademáis está previsto un ciclo de conferencias divulgativas a realizar en Vigozoo abordando temáticas relacionadas con horticultura e botánica.

A programación recóllese no apartado Charlas e Cursos de formación

Blog Camiño a Camiño

Espazo de información e participación da comunidade de Camiño a Camiño.

Información das rutas: Nos días previos ao inicio da inscrición poderás atopar información das rutas da seguinte fin de semana, así como un resume do que aconteceu no anterior. Tamén poderás descargar fotografías e información de interese.

Voluntariado Camiño a Camiño: colocarase semanalmente a programación previsto así como as convocatorias puntuais que se realicen.

Cursos de formación: aparecerán os cursos dispoñibles por tempada.

Ademais, no correo info@caminoacaminovigo.org poderás deixar os teus comentarios ou aportacións ao blog, que no caso de cumprir coas normas de uso do blog serán volcados neste.

Enlace ao Blog do Camiño a Camiño

Voluntariado medioambiental Camiño a Camiño

Programa de participación cidadá promovido pola Concellería de Medio Ambiente en colaboración coa Oficina Municipal de Voluntariado e dirixido a apoiar a xestión de necesidades medioambientais competencia do Concello de Vigo.

A participación no programa require a realización dun Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental (ver Cursos de formación), así como a cumprimentación do requisitos de ser maior de idade e ser veciño ou veciña de Vigo.

Para poder participar no Voluntariado mediambiental de Camiño a Camiño cómpre facer o acordo de colaboración de cara a cumprir cos requirimentos da lei de voluntariado de Galicia. Para tal fin, nas actividades de voluntariado pódese cumprimentar, trasladando os citados acordos para o seu trámite á Oficina Municipal de Voluntariado.

Voluntariado urbano

 • Monte da Guía e Montes de Vigo
 • Mércores e sábados, de 10 a 13 horas.
 • Prazas/dia: 9-15
 • Requisitos: ter Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental e ter asinado o acordo de voluntariado do Concello de Vigo. Accións específicas convocadas en blog e/ou via mail.

Voluntariado de acompañamento de Cans

 • Mércores, 9:30 a 11:30 horas.
 • Lugar: Refuxio de animais abandonados de Vigo (Candeán)
 • Prazas/dia: ata 12.
 • Requisito: ter Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental e ter asinado o acordo de voluntariado do Concello de Vigo.

Voluntariado de sendeiros

 • Martes e xoves, de 16 a 19 horas.
 • Prazas/dia: segundo acción convocada.
 • Requisitos: ter Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental e ter asinado o acordo de voluntariado do Concello de Vigo.