Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Camiño a Camiño

O programa de educación medioambiental "Camiño a Camiño" desenvolto pola Concellería de Medio Ambiente de Vigo ten previsto para os meses de setembro a decembro de 2014 unha programación que combina percorridos medioambientais por Vigo e bisbarra e por Galicia, con voluntariado medioambiental, con hortas-escola e con actividades divulgativas e formativas

"Camiño a Camiño" ten como obxectivo a sensibilización medioambiental e o fomento de hábitos saudables entre a cidadanía viguesa. Nesta edición, xunto con actividades clásicas, céntrase a atención nas covas e fervenzas e prosíguese coa actividade das hortas-escola que tan boa acollida está tendo. Tamén se incide nas accións formativas de voluntariado e de hortas, así como en charlas divulgativas sobre temas de interese xeral.

 1. Destinatarios
 2. Inscricións
 3. Acreditación o día da ruta
 4. Información dos percorridos medioambientais
 5. Voluntariado mediambiental Camiño a Camiño
 6. Hortas urbanas de Vigo
 7. Conferencias e cursos de formación
 8. Blog Camiño a Camiño

Destinatarios

 • Persoas maiores de idade empadroadas en Vigo (autorízase á organización a comprobar tal condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade).
 • No caso de residir en Vigo e non estar empadroado incluirase na Lista de agarda os xoves pola tarde ata as 20 horas, confirmándose a praza no caso de vacantes ao final do proceso de inscrición.
 • Menores de idade. Deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización.
 • Inscrición no 010 (986 810 260) de luns a xoves, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Nas rutas por Galicia o proceso realizarase na semana previa.
 • Datos mínimos de inscrición: nome completo, DNI (no caso de menores, DNI do titor), teléfono de contacto, data de nacemento e e-mail (opcional).
 • Cada persoa só poderá inscribir a un total de 3 persoas (agás no caso de unidades familiares con máis de un fillo/a), sendo necesario dispor de todos os datos esixidos. No caso de unidades familiares, poderanse inscribir pais e fillos/as da unidade familiar dunha sola vez.
 • A inscrición faise por estrito orde de chegada.
 • No caso de cubrirse o cupo da ruta ou de non estar empadroado, pasarase á lista de agarda.
 • As renuncias cubriranse coa lista de agarda, tendo preferencia as persoas empadroadas ás non empadroadas.

Inscricións

Para todas as actividades tramítanse unicamente a través do servizo de atención telefónica do Concello de Vigo - 010, sendo o prazo de inscrición de luns a xoves, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade.

Para axilizar ao máximo o tempo de chamada, é preciso ter a man os datos que as operadoras rexistran no proceso (Nome e apelidos, NIF, teléfono de contacto e idade); ademais é importante comentarlle á operadora calquera incidente que poida ser relevante para os monitores, guías e socorristas (alerxias, discapacidades que afecten á práctica de exercicio físico, lesións, etc).

Acreditación o día da ruta

 • As persoas inscritas con carné de Camiño a Camiño: presentando este documento
 • As persoas inscritas sen carné de Camiño a Camiño: presentando o DNI e, nese momento, proporcionaráselle o carné de Camiño a Camiño.

Información dos percorridos medioambientais

 1. Rutas polo Miño: navegar e camiñar
 2. Ecosistemas de montaña
 3. Rutas por Vigo: Xeoloxía
 4. Sendeiros locais de Vigo

Voluntariado medioambiental Camiño a Camiño

A participación nos programas de educación medioambiental complétanse coa posibilidade que teñen todos os veciños e veciñas de Vigo de colaborar nas políticas medioambientais desenvoltas dende o Concello e Vigo. 

Este programa iniciado na primavera de 2012 está atendendo nestes momentos diversos frontes: conservación do río Lagares, A Bouza e os Areais, conservación nas Illas Cíes e actuacións nos programas de voluntariado de Vigozoo. A finais de 2013 engadíronse dúas liñas de actuación novas: voluntariado nas hortas urbanas de Vigo e voluntariado para o mantemento dos sendeiros no termo municipal de Vigo.

Para poder participar no Voluntariado de Camiño a Camiño é preciso realizar o Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental (ver apartado cursos).

As persoas voluntarias que xa participan en actuacións de voluntariado xa coñecen a dinámica de convocatoria (habitualmente vía correo electrónico e/ou blog). Os novos participantes, que teñen que ter asinado o acordo de voluntariado do Concello de Vigo, pódense inscribir en accións tanto nos propios cursos como na Casa da Xuventude.

Máis información sobre os requisitos para participar e as actividades abertas en todo momento pódense consultar na solapa "Voluntariado CaC" de caminoacaminovigo.blogspot.com.

 

Hortas urbanas de Vigo

 • Horta-escola de Sardomela (a carón do Colexio Sello - Cabral)
  • Martes 10-13h e sábados 16-19h (11 marzo – xuño)
 • Horta-escola de Fontáns (próxima a Ramón Nieto)
  • Mércores 16-19h e sábados 10-13h (12 marzo – xuño)
 • Horta-escola de Pedro Alvarado (Teis)
  • Xoves 16-19h e sábados 16-19h (13 marzo – xuño)
 • Horta-escola de Navia 
  • Martes 16-19h e sábados 10-13h (11 marzo – xuño)
 • Horta-escola de Camelias 
  • Martes 16-18:30h (13 marzo – xuño)
 • Hortas-escola en Casa da Xuventude e en Vigozoo.
  • Horario asignado a cursos e actividades de voluntariado

Requisitos para participar nas hortas-escola: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude. Gratuíto

Máis información na solapa “Hortas urbanas” de Blog de Camiño a Camiño

Conferencias e cursos de formación

Como complemento ás actividades de educación medioambiental programadas para o período setembro-decembro 2014, a Concellería de Medio Ambiente organiza unha oferta formativa centrada no voluntariado medioambiental e nas hortas urbanas.

Nesta edición, tamén están programadas tres conferencias no Auditorio do Concello de Vigo relacionadas con temas de interese xeral: Xeoloxía dos montes de Vigo (14 de outubro, en vez de 9 outubro), Os sendeiros locais de Vigo (4 de novembro, en vez de 6 de novembro) e O Clima de Vigo: pasado, presente e futuro (4 de decembro)

A programación recóllese no apartado Cursos de formación

 

Blog Camiño a Camiño

Espazo de información e participación da comunidade de Camiño a Camiño.

Información das rutas: Os xoves de cada semana poderás atopar información das rutas da seguinte fin de semana, así como un resume do que aconteceu no anterior. Tamén poderás descargar fotografías e información de interese.

Voluntariado Camiño a Camiño: colocarase semanalmente a programación previsto así como as convocatorias puntuais que se realicen

Cursos de formación: aparecerán os cursos dispoñibles por tempada

Ademais, no correo info@caminoacaminovigo.org poderás deixar os teus comentarios ou aportacións ao blog, que no caso de cumprir coas normas de uso do blog serán volcados neste.

 
 

Concello de Vigo - Praza do Rei 1 - 36202

Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986810100