Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Camiño a Camiño

O programa de educación medioambiental "Camiño a Camiño" desenvolto pola Concellería de Medio Ambiente de Vigo ten previsto para os meses de outubro a novembro de 2018 unha programación que combina percorridos medioambientais por Vigo e bisbarra e por Galicia, con hortas-escola e con actividades formativas e de divulgación.

"Camiño a Camiño" ten como obxectivo a sensibilización medioambiental e o fomento de hábitos saudables entre a cidadanía viguesa. Nesta edición céntrase a atención "percorridos a carón da sidra e o viño", na medida en que se van visitar espazos naturais en A Estrada, O Rosal e O Ribeiro, onde hai longa tradición no cultivo da mazá e da uva para a súa posterior transformación. Xa en Vigo, percorreremos os sendeiros locais de Vigo, que atravesan os montes do concello, e que no outono presentan unha cara moi amable.

Seguindo na liña de traballo da primavera, este tempada realizarase unha actividade educativa familiar que combina unha sesión en Vigozoo coa visita ao Parque Natural de Ancares.

Proseguirase coa actividade das hortas-escola, tanto no 1º nivel, de iniciación, como no 2º nivel, de profundización. Tamén se incide no voluntariado de sendeiros e de hortas urbanas, así como nas accións formativas de hortas e de voluntariado.

 1. Tríptico informativo
 2. Destinatarios
 3. Inscricións
 4. Acreditación o día da ruta
 5. Información dos percorridos medioambientais
 6. Voluntariado medioambiental Camiño a Camiño.
 7. Hortas urbanas de Vigo
 8. Cursos de formación
 9. Blog Camiño a Camiño

Destinatarios

 • Persoas maiores de idade empadroadas en Vigo (autorízase á organización a comprobar tal condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade).
 • No caso de residir en Vigo e non estar empadroado incluirase na Lista de agarda os xoves pola tarde ata as 20 horas, confirmándose a praza no caso de vacantes ao final do proceso de inscrición.
 • Menores de idade. Deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización.
 • Inscrición no 010 (móbil: 986 810 260) de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Non empadroados: xoves.
 • Datos mínimos de inscrición: nome completo, DNI (no caso de menores, DNI do titor), teléfono de contacto, data de nacemento e e-mail (opcional).
 • Cada persoa só poderá inscribir a un total de 4 persoas (agás no caso de unidades familiares con máis de un fillo/a), sendo necesario dispor de todos os datos esixidos. No caso do percorrido por Galicia, redúcese a 2 persoas adultas.
 • A inscrición faise por estrito orde de chegada.
 • No caso de cubrirse o cupo da ruta ou de non estar empadroado, pasarase á lista de agarda.
 • As renuncias cubriranse coa lista de agarda, tendo preferencia as persoas empadroadas ás non empadroadas.

Inscricións

Para todas as actividades tramítanse unicamente a través do servizo de atención telefónica do Concello de Vigo - 010 (móbil: 986 810 260), sendo o prazo de inscrición de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Para non empadroados habilítase o xoves.

No caso das Rutas por Galicia a inscrición realízase con dúas semanas de antelación, de luns a mércores. De non efectuar o pago nese prazo, perderase a praza e chamarase á lista de agarda.

Para axilizar ao máximo o tempo de chamada, é preciso ter a man os datos que as operadoras rexistran no proceso (Nome e apelidos, NIF, teléfono de contacto e idade); ademais é importante comentarlle á operadora calquera incidente que poida ser relevante para os monitores, guías e socorristas (alerxias, discapacidades que afecten á práctica de exercicio físico, lesións, etc).

Acreditación o día da ruta

 • As persoas inscritas con carné de Camiño a Camiño: presentando este documento
 • As persoas inscritas sen carné de Camiño a Camiño: presentando o DNI e, nese momento, proporcionaráselle o carné de Camiño a Camiño.

Información dos percorridos medioambientais

 • Senda a carón da sidra e do viño.
 • Sendeiros locais de Vigo.

Nesta edición outono 2018 incorpórase unha actividade complementaria: Actividades familiares (outubro-novembro)

Voluntariado medioambiental Camiño a Camiño

A participación nos programas de educación medioambiental complétanse coa posibilidade que teñen todos os veciños e veciñas de Vigo de colaborar nas políticas medioambientais desenvoltas dende o Concello e Vigo. 

Este programa iniciado na primavera de 2012 está atendendo nestes momentos diversos frontes: conservación do río Lagares, A Bouza e os Areais, conservación nas Illas Cíes e actuacións nos programas de voluntariado de Vigozoo. A finais de 2013 engadíronse dúas liñas de actuación novas: voluntariado nas hortas urbanas de Vigo e voluntariado para o mantemento dos sendeiros no termo municipal de Vigo.

En 2015, o voluntariado de Camiño a Camiño participa na recuperación do Monte da Guía e, dende os incendios de 2017, na recuperación dos montes de Vigo.

Como novidade de 2018, o voluntariado de Camiño a Camiño colabora dende xullo co Refuxio de animais abandonados de Vigo nos paseos de cans.

Para poder participar no Voluntariado de Camiño a Camiño é preciso realizar o Curso de iniciación ao voluntariado medioambiental (ver apartado cursos).

As persoas voluntarias que xa participan en actuacións de voluntariado xa coñecen a dinámica de convocatoria (habitualmente vía correo electrónico e/ou blog). Os novos participantes, que teñen que ter asinado o acordo de voluntariado do Concello de Vigo, pódense inscribir en accións tanto nos propios cursos como no correo info@caminoacaminovigo.org ou no teléfono 662 23 10 23.

Máis información sobre os requisitos para participar e as actividades abertas en todo momento pódense consultar na solapa "Voluntariado CaC" de caminoacaminovigo.blogspot.com.

Hortas urbanas de Vigo

 • Horta-escola de Sardomela (Cabral)
  • Martes 10-13h e venres 16-19h
 • Horta-escola de Fontáns (Lavadores)
  • Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Ramón Nieto I
  • Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Pedro Alvarado (Teis)
  • Xoves 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Navia 
  • Martes 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Camelias 
  • Venres 16-18:30h
 • Horta-escola en Vigozoo.
  • Horario asignado a cursos e actividades de voluntariado
  • Requisitos para participar nas hortas-escola da relación anterior: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude nos cursos. Gratuíto.
 • Horta-escola de Ramón Nieto II e Sardomela
  • Horario asignado a alumnado de 2º nivel.
  • Prazas: segundo dispoñibilidade do espazo. Gratuíto.
  • Requisitos: ter participado no último ano nunha horta-escola e asistir ao Curso de hortas urbanas 2º nivel.

Máis información na solapa "Hortas urbanas" do Blog de Camiño a Camiño

Cursos de formación

Como complemento ás actividades de educación medioambiental programadas para o 4º trimestre de 2018, a Concellería de Medio Ambiente organiza unha oferta formativa centrada no voluntariado medioambiental e nas hortas urbanas.

Neste edición, ademáis está previsto un ciclo de conferencias divulgativas a realizar en Vigozoo abordando preguntas que a cotío nos facemos os cidadáns e cidadás.

A programación recóllese no apartado Cursos de formación

Blog Camiño a Camiño

Espazo de información e participación da comunidade de Camiño a Camiño.

Información das rutas: Os xoves de cada semana poderás atopar información das rutas da seguinte fin de semana, así como un resume do que aconteceu no anterior. Tamén poderás descargar fotografías e información de interese.

Voluntariado Camiño a Camiño: colocarase semanalmente a programación previsto así como as convocatorias puntuais que se realicen.

Cursos de formación: aparecerán os cursos dispoñibles por tempada.

Ademais, no correo info@caminoacaminovigo.org poderás deixar os teus comentarios ou aportacións ao blog, que no caso de cumprir coas normas de uso do blog serán volcados neste.

Enlace ao Blog do Camiño a Camiño