Escudo Concello de Vigo

Medio Ambiente

Camiño a Camiño

O programa de educación medioambiental "Camiño a Camiño" desenvolto pola Concellería de Medio Ambiente de Vigo ten previsto para os meses de marzo a xuño de 2017 unha programación que combina percorridos medioambientais por Vigo e bisbarra e por Galicia, con hortas-escola e con actividades formativas.

"Camiño a Camiño" ten como obxectivo a sensibilización medioambiental e o fomento de hábitos saudables entre a cidadanía viguesa. Nesta edición céntrase a atención en primeiro lugar nas sendas a carón dos principais ríos de Vigo e bisbarra. Posteriormente abordaranse rutas polos enclaves do Románico das provincias de Pontevedra e Ourense, e na clásica visita ás Illas Cíes. Proseguirase coa actividade das hortas-escola, tanto no 1º nivel, de iniciación, como no 2º nivel, de profundización. Tamén se realizarán accións formativas de hortas e de contido medioambiental.

 1. Destinatarios
 2. Inscricións
 3. Acreditación o día da ruta
 4. Información dos percorridos medioambientais
 5. Hortas urbanas de Vigo
 6. Cursos de formación
 7. Blog Camiño a Camiño
 8. Folleto informativo: Anverso / Reverso

Destinatarios

 • Persoas maiores de idade empadroadas en Vigo (autorízase á organización a comprobar tal condición e a solicitar o DNI previamente á realización da actividade).
 • No caso de residir en Vigo e non estar empadroado incluirase na Lista de agarda os xoves pola tarde ata as 20 horas, confirmándose a praza no caso de vacantes ao final do proceso de inscrición.
 • Menores de idade. Deberán ir acompañados polos seus pais ou titores legais. No caso de ir a cargo doutro adulto distinto deberá presentar un documento de autorización.
 • Inscrición no 010 (móbil: 986 810 260) de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Non empadroados: xoves.
 • Datos mínimos de inscrición: nome completo, DNI (no caso de menores, DNI do titor), teléfono de contacto, data de nacemento e e-mail (opcional).
 • Cada persoa só poderá inscribir a un total de 4 persoas (agás no caso de unidades familiares con máis de un fillo/a), sendo necesario dispor de todos os datos esixidos. No caso do percorrido por Galicia, redúcese a 2 persoas adultas.
 • A inscrición faise por estrito orde de chegada.
 • No caso de cubrirse o cupo da ruta ou de non estar empadroado, pasarase á lista de agarda.
 • As renuncias cubriranse coa lista de agarda, tendo preferencia as persoas empadroadas ás non empadroadas.

Inscricións

Para todas as actividades tramítanse unicamente a través do servizo de atención telefónica do Concello de Vigo - 010 (móbil: 986 810 260), sendo o prazo de inscrición de luns a mércores, de 8 a 20 horas, da mesma semana da actividade. Para non empadroados habilítase o xoves.

No caso das Rutas por Galicia a inscrición realízase con dúas semanas de antelación, de luns a mércores. De non efectuar o pago nese prazo, perderase a praza e chamarase á lista de agarda.

Para axilizar ao máximo o tempo de chamada, é preciso ter a man os datos que as operadoras rexistran no proceso (Nome e apelidos, NIF, teléfono de contacto e idade); ademais é importante comentarlle á operadora calquera incidente que poida ser relevante para os monitores, guías e socorristas (alerxias, discapacidades que afecten á práctica de exercicio físico, lesións, etc).

Acreditación o día da ruta

 • As persoas inscritas con carné de Camiño a Camiño: presentando este documento
 • As persoas inscritas sen carné de Camiño a Camiño: presentando o DNI e, nese momento, proporcionaráselle o carné de Camiño a Camiño.

Información dos percorridos medioambientais

 • Rutas por Vigo e bisbarra
 • Rutas polo Románico de Pontevedra e Ourense
 • Visita ás Illas Cíes
 • Rutas por Galicia
 • 4ª Andaina polos Montes de Vigo

Hortas urbanas de Vigo

 • Horta-escola de Sardomela (a carón do Colexio Sello - Cabral)
  • Martes 10-13h e venres 16-19h
 • Horta-escola de Fontáns (Lavadores)
  • Mércores 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Ramón Nieto I
  • Mércoles 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Pedro Alvarado (Teis)
  • Xoves 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Navia 
  • Martes 16-19h e sábados 10-13h
 • Horta-escola de Camelias 
  • Martes 16-18:30h
 • Hortas-escola en Casa da Xuventude e Vigozoo.
  • Horario asignado a cursos e actividades de voluntariado

Requisitos para participar nas hortas-escola: ter Curso básico de hortas urbana e ter concedido praza previa solicitude. Gratuíto.

 • Horta-escola de Ramón Nieto II
  • Horario asignado a alumnado de 2º nivel.
  • Prazas: segundo dispoñibilidade do espazo. Gratuíto.
  • Requisitos: ter participado no último ano nunha horta-escola e asistir ao Curso de hortas urbanas 2º nivel (data a determinar).

Máis información na solapa "Hortas urbanas" do Blog de Camiño a Camiño

Cursos de formación

Como complemento ás actividades de educación medioambiental programadas para o 1º semestre de 2017, a Concellería de Medio Ambiente organiza unha oferta formativa centrada no voluntariado medioambiental e nas hortas urbanas.

A programación recóllese no apartado Cursos de formación

Blog Camiño a Camiño

Espazo de información e participación da comunidade de Camiño a Camiño.

Información das rutas: Os xoves de cada semana poderás atopar información das rutas da seguinte fin de semana, así como un resume do que aconteceu no anterior. Tamén poderás descargar fotografías e información de interese.

Cursos de formación: aparecerán os cursos dispoñibles por tempada

Ademais, no correo info@caminoacaminovigo.org poderás deixar os teus comentarios ou aportacións ao blog, que no caso de cumprir coas normas de uso do blog serán volcados neste.