Escudo Concello de Vigo

Infancia

Ludoteca Casa da Xuventude

 • Idades: de 7 a 12 anos.
 • Horario: De luns a venres de 16:30 a 20:30 horas. En vacacións escolares: de 9:00 a 14:00 horas e de 17:00 a 20:00 horas.
 • Liñas de autobuses: C5, C9A, C9B, 12A, L20.
 • Enderezo: López Mora 31, Vigo.
 • Teléfono: 986 294 806.
 • Fax: 986 294 934.
 • E-mail: ludocasadaxuventude@hotmail.com

Regulamento interno do Espazo de Ocio e Tempo da Casa da Xuventude

 • A participación infantil é aberta polo que socias e socios poden entrar e saír cando queiran dentro do horario establecido. Para entrar no Espazo de Ocio e Tempo é imprescindible a presentación do carné, que se terá que recoller sempre que se saia.
 • O Espazo de Ocio e Tempo é responsable das nenas e dos nenos dentro das súas instalacións e naquelas actividades que se levan a cabo no exterior que sexan organizadas polas monitoras ou monitores, así como nas saídas que precisen a autorización dos pais.
 • O Espazo de Ocio e Tempo permanecerá aberta nos días de excursión.
 • As socias e socios poderán levar xogos e libros en servizo de préstamo ao seu domicilio, co compromiso de devolvelos, e facéndose responsables deles segundo as normas do Espazo de Ocio e Tempo.
 • As monitoras e monitores comunicarán aos pais, nais, calquera tipo de problema, incidencias, observacións ou aspectos máis salientables que poidan xurdir. Estes comprométense a colaborar co equipo de monitores no traballo de educación no lecer do Espazo de Ocio e Tempo.
 • Considéranse faltas graves as agresións e comportamentos reiterados que distorsionen a dinámica normal do Espazo de Ocio e Tempo. Nestes casos, e previa información as nais, pais ou titores do problema, o Espazo de Ocio e Tempo ten potestade para decidir a exclusión temporal ou indefinida.
 • As socias e socios deberán respectar as normas básicas de convivencia coma: non gritar, atender, obedecer, non molestar ou interferir no xogo doutros compañeiros.
 • Carta de Servizos do Espazo de Ocio e Tempo: documento en formato pdf no que se indican os servizos, formas de acceso, indicadores de funcionamento e compromisos adquiridos cos usuarios e usuarias.
 
 

Concello de Vigo

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono Concello de Vigo: 010 - 986810100